Hoe is de Vereniging Markdal ontstaan?

 In

De Vereniging Markdal is formeel in 2013 opgericht. In 2011 hielden vertegenwoordigers van vijf natuurverenigingen een avond over de toekomst van het Markdal. Lokale en provinciale politici van alle partijen ondersteunden op deze avond het idee om het Markdal verder te ontwikkelen tot een gebied waar water- en natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden, maar waar ook rekening gehouden wordt met economie en leefbaarheid.

Dit leidde tot de oprichting van het Platform Markdal duurzaam en vitaal. Gezamenlijk hebben wij het Uitvoeringsprogramma Markdal opgesteld. Dit werd positief ontvangen en op 6 november 2013 ondertekend door gedeputeerde Johan van den Hout uit naam van de Provincie Noord-Brabant. Daarmee kwam ruim € 11 miljoen beschikbaar voor het herinrichtingsproces.

 

Recent Posts