In Uncategorized

Hoofdzaken algemeen beraad 24 januari 2018: Vanwege de urgentie om bijtijds de beantwoording van eerdere suggesties, de ontwerp Bestemmingspannen, de toelichting, de NNB begrenzing en de Natuurdoeltypen te bespreken voordat deze vastgesteld worden, wordt een extra algemeen beraad op 7 februari ingelast.
Wieke Bonthuis wordt definitief als lid van het algemeen beraad verwelkomd. Om in de behoefte bij de diverse belangengroepen voor betrokkenheid bij de nu voorliggende plannen te voorzien zal daarvoor een brede informatieve sessie in maart georganiseerd gaan worden.

Hoofdzaken algemeen beraad 7 februari 2018: Samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Breda wordt nu na de consultatieronden de publicatie van het ontwerp Bestemmingsplan Markdal voorbereid. Dit omvat o.a. de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan, de NNB begrenzing, de toelichting op de na te streven natuurtypes, de vrijwillige vormvrije MER, etc.. Daarnaast worden de antwoorden op de in de consultatieronde ontvangen reacties geformuleerd. De provincie heeft de sleutel en het beheer van de Markhoeve in Strijbeek op 6 februari aan de Vereniging Markdal overgedragen.

Recent Posts

Leave a Comment