Het Markdal
duurzaam en vitaal
Ruimte voor natuur en water,
goed wonen, werken en recreëren.
Wij werken samen aan
nieuwe meanders en een
aangepast bestemmingsplan
Kijk verder voor meer informatie of stel direct een vraag.
Wilt u het Markdal
een stem geven?
Meldt u dan nu aan als lid!
In het Markdal
werken we van binnenuit.
Bewoners en betrokkenen maken zelf samen plannen
en zelf voeren we ze uit. De overheden helpen daarbij.
Meewerken aan
een duurzaam en vitaal Markdal
Meld je nu aan als vrijwilliger bij een van onze werkgroepen
of bekijk onze openstaande vacatures.

Een uniek proces

In een bijzonder proces werken de mensen uit het gebied zelf aan meer natuur én toekomst voor de bewoners.

Wij werken samen aan een

mooi, vitaal en duurzaam Markdal

Het Markdal, ten zuiden van Breda: een gebied met groene landerijen en boerderijen met een verhaal.

Wij werken

Van binnenuit

Dat betekent dat de plannen, de uitvoering en het beheer vanuit de mensen in het gebied komen. Van binnenuit is niet bottom up, want er is een gelijk speelveld.

In een gelijk speelveld

Een gelijk speelveld betekent voor ons dat iedereen even serieus genomen wordt en dat overheden een faciliterende rol spelen.

Integraal

Dat betekent dat alle invalshoeken meegenomen worden. Het gaat in het Markdal niet alleen over natuur en water, maar ook over sociale en economische aspecten.

Gelijktijdig

Dat betekent dat alle processen zoveel mogelijk naast elkaar lopen. Dat levert tijdwinst op én meer motivatie bij bewoners.

Het Markdal in cijfers

0
km is de Mark lang van bron tot monding
8
km wordt de Mark lang tussen grens en Ginneken
0
ha extra natuur komt er straks bij in het Markdal
0
vrijwilligersuren kost dit per jaar en dit wordt meer

Hebt u vragen? Stel ze hier.

Het Markdal in beeld