Vrijwilliger worden

Wilt u actief meewerken en vrijwilliger worden in één van onze werkgroepen? Kijk dan bij onze vacatures en neem contact met ons op.

Vrijwilligerswerk

De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal heeft > 150 leden en draait volledig op de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich gezamenlijk elk jaar meer dan 5000 uur in voor overleg met belangengroepen en overheden, het organiseren van bijeenkomsten, het ontwikkelen van beleid, het schrijven van ‘richtingwijzers’ en het uitwisselen van informatie.

Belangrijk in de vereniging is het Algemeen Beraad dat in grote lijnen de koers uitzet. Het Algemeen Beraad bestaat uit ongeveer 17 personen die zoveel mogelijk verschillende belangen en expertises vertegenwoordigen. Iedereen is echter op persoonlijke titel lid van het Algemeen Beraad.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het Dagelijks Bestuur dat op dit moment bestaat uit 4 personen uit het Algemeen Beraad. Het Dagelijks Bestuur waarborgt en coördineert de dagelijkse gang van zaken en houdt zich bezig met bestuurlijk overleg.

Voor specifieke thema’s of aandachtsgebieden die belangrijk zijn in het Markdal, zoals bijvoorbeeld water en natuur, landbouw, de A58, Strijbeek, recreatie en beheer, bestaan aparte werkgroepen. In de werkgroepen werken direct belanghebbenden uit de omgeving de thema’s en aandachtsgebieden inhoudelijk verder uit. Elke werkgroep wordt gecoördineerd door één van de leden van het Algemeen Beraad.

Nu het proces een volgende fase ingaat, komen er nieuwe werkgroepen. Daarvoor zijn ook weer vrijwilligers nodig. Spreekt één van onderstaande thema’s u aan en wilt u zich daarvoor inzetten? Neem dan contact op of bel naar Jan Roovers, 06 – 50601647.

 • Werkgroep A58
 • Werkgroep realisatie NNB en KRW
 • Werkgroep Klokkenberg
 • Werkgroep Strijbeek
 • Markhoeve (gelegen binnen Strijbeek)
 • Stichting grond en beheer
 • Duurzame land- en tuinbouw
 • Gebiedsfonds en duurzame financiering
 • Publiciteit en communicatie
 • Tentoonstelling
 • Recreatief gebruik Markdal
 • Samenwerking met Belgische partners
 • Algemeen Beraad en Dagelijks Bestuur

Wat kost het u? De tijdsbesteding is afhankelijk van de bijdrage die u wilt leveren, de werkgroep en de fase waarin de vereniging zich bevindt en kan wisselen.

Wat levert het op? Zeggenschap over uw leefomgeving en samenwerking in inspirerende en gezellige teams over onderwerpen die u aan het hart gaan.