Samenwerken

Gebiedsontwikkeling in een gebied als het Markdal is een complex proces, waar als vanzelfsprekend veel partijen bij betrokken zijn. Wij vinden samenwerken en in goed overleg tot een oplossing komen daarbij van groot belang. Onze werkwijze gaat uit van ‘van binnenuit’ werken, en van een ‘gelijk speelveld’ voor alle partijen.

Partners

De Vereniging Markdal werkt samen met iedereen die betrokken is in het Markdal. Dat zijn overheden, grondbezitters, bewoners en belangengroepen.

Wat de overheden betreft heeft de Vereniging Markdal een samenwerkingsovereenkomst getekend met waterschap Brabantse Delta. Daarnaast werkt de vereniging intensief samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en de provincie Noord-Brabant om gezamenlijke doelen te bereiken.

Particuliere grondbezitters, zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn voor ons belangrijk en bepalend in de beschikbaarheid van gronden en de mogelijkheden voor natuurbeheer. Zij spelen een belangrijke rol als het gaat om ‘werken van binnenuit’. Dat geldt ook voor bewoners en recreanten in het gebied.

Daarnaast stemmen we ons werk ook af met de drie terreinbeherende organisaties Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuverenigingen en cultuurhistorische verenigingen.

Er zijn uiteraard contacten over de grens. De kwaliteit van het Markwater in Nederland is ook afhankelijk van wat er in België gebeurt. Veranderingen in de waterloop in Nederland hebben ook invloed op de waterstanden in België. Goed overleg met de Vlaamse partijen vinden we dus heel belangrijk.