Hoofdzaken Algemeen Beraad 22 november 2017

 In Uncategorized

Besloten wordt tot overgang naar de nieuwe werkgroepenstructuur. Dit omdat de fase van visievorming nu overgaat in meer projects- en gebiedsgewijze vormgeving met direct betrokkenen. Dit is ook de start van een wg samenwerking met Vlaanderen, die vooral de nieuwe ontwikkelingen en kansen aldaar zal gaan signaleren en volgen.
De afronding van de ruimtelijke initiatieven, de voortgang, tijdsplanning en samenwerking met gemeenten en waterschap voor ontwerp- bestemmingsplanproces en voorkeursalternatief (VKA) wordt verder vormgegeven.

Recent Posts

Leave a Comment