Vrijwillig zoete aardappelen rooien op de proefvelden naast de Markhoeve in Strijbeek. De Vereniging Markdal en de mensen die de proefvelden beheren roepen mensen op om zaterdag zoete (wit, paars en oranje) aardappelen uit te komen steken voor de voedselbank. Als blijk van waardering krijgen de vrijwilligers ook een portie mee naar huis. Bij de Markhoeve, een van de proefboerderijen in Noord-Brabant, werken de Vereniging Markdal duurzaam & vitaal en de proefboerderij de Rusthoeve van de ZLTO in Colijnsplaat samen bij het beheer van de proefvelden. De eerste proef om zoete aardappelen in dit gebied te telen is goed gelukt. Dat leverde een rijke oogst op. De ZLTO levert jute zakken om de aardappelen in mee te nemen. Wel a.u.b. zelf een schop of een riek meenemen.

Wanneer: zaterdag 9 november tussen 08.30 en 12.30 uur.

Waar: Ter hoogte van Strijbeekseweg 46 in Strijbeek.