Wethouder Haagh opende nieuw laarzenpad met voorzitter van de Vereniging Markdal

Tientallen mensen coronaverantwoord bij feestelijke opening

wethouder Haagh spreekt aanwezigen toeOnder een stralende zon hebben wethouder Miriam Haagh van de gemeente Breda en Annemiek Jetten, voorzitter van de Vereniging Markdal, het nieuw laarzenpad tussen het Ulvenhoutse bos en het Mastbos geopend. Annemiek Jetten noemde het laarzenpad een voorbeeld van de verbetering van de recreatiemogelijkheden in het Markdal waar de vereniging onder meer naar streeft. De vereniging koos bewust voor een opening in het teken van de dag van de zorg. Zij prees het werk van de mensen in de zorg, die hopelijk het laarzenpad vinden om even weg te kunnen zijn van de dagelijkse hectiek van de Coronacrisis.

De voorzitter vertelde de aanwezigen dat de vereniging in 2013 is opgericht als een maatschappelijk initiatief van betrokken burgers. “We zien hier de betrokkenheid van heel veel mensen die wat willen doen voor het Markdal. En het wordt nog mooier. De leefbaarheid wordt verbeterd, er komen goede mogelijkheden voor agrarische bedrijven, de recreatie krijgt een impuls en de met een moeilijke term de water kwaliteit van de Mark wordt beter omdat we gaan voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.”

Wethouder Haagh verwelkomde speciaal de aanwezige jeugd. Ze zei het leuk te vinden om hier in mei te zijn omdat het de ene dag hagelt en de andere dag zomer lijkt. Vervolgens complimenteerde ze de vrijwilligers van de vereniging voor hun inzet voor het Markdal en de natuur. “Ik ben trots op Breda als stad in het groen en dat jullie als bewoners er vol voor gaan. Goed is ook de aandacht voor de dag van de zorg want wandelen ontzorgt. Ik heb afgelopen jaar ook ontdekt dat wandelen je hoofd leegmaakt. Ik hoop dat de mensen uit de zorg, die ook vandaag weer zo hard werken hier een rustpunt kunnen vinden. Het voelt als een feestje om hier te zijn. Jullie mogen trots zijn. Hou de spirit erin.”

Vervolgens waren er aardbeien met slagroom voor de aanwezigen waarna de wethouder en de voorzitter het laarzenpad openden door de laatste hindernis in de vorm van een afzetlint te verwijderen. De aanwezigen waaronder ook oud-voorzitter Sjef Langeveld van de Vereniging Markdal liepen vervolgens over het anderhalve kilometer lange laarzenpad naar de pluktuin aan het Sulkerpad. Veerle Bruning gaf daar een korte impressie van hoe de pluktuin werkt.

Het laarzenpad staat aangegeven met tijdelijke richtingbordjes over de velden en akkers tussen het Sulkerpad en de Ulvenhoutselaan. Het laarzenpad zo stelde voorzitter Annemiek Jetten is een prima alternatief nu Staatsbosbeheer terecht het struinpad aan de oostelijke kant van de Mark heeft afgesloten.

De opening van het nieuwe laarzenpad kreeg de nodige aandacht in de media.

https://bredanu.nl/laarzenpad-breda-in-beeld/

https://www.bredavandaag.nl/…/nieuwe-wandelverbinding-tusse…

opening laarzenpad 1opening laarzenpad 2opening laarzenpad 3opening laarzenpad 4opening laarzenpad 6opening laarzenpad 6

 

langs het laarzenpad op een zomerse dagondernemen in een veranderend Markdal