De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Markdal heeft woensdagavond met algemene stemmen besloten dat we doorgaan met het werk aan een duurzaam en vitaal rivierdal. Vanwege de huidige coronamaatregelen moest de ledenvergadering opnieuw digitaal plaatsvinden. Ruim 30 leden woonden deze digitale bijeenkomst bij.

Zoals bekend heeft de provincie Noord-Brabant het beheer overgenomen van de aan de vereniging gelieerde Stichting Markdal. Na die overname lag de vraag voor of het nog zinvol zou zijn als de vereniging in die nieuwe situatie door zou gaan.

De voorbije maanden heeft een zogeheten transitieteam, samengesteld uit bestuursleden en mensen die al actief waren binnen de vereniging, zich gebogen over deze vraag.

Zij hebben tegen het licht gehouden wat de vereniging al heeft bereikt met bijvoorbeeld onherroepelijke bestemmingsplannen voor het Markdal in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam, voorlopige ontwerpplannen voor beide gemeenten en de start van het opstellen van het definitieve ontwerp voor Alphen-Chaam. Daarnaast heeft de vereniging veel draagvlak opgebouwd bij bewoners, bedrijven, organisaties en gebruikers van het gebied.

Na een serie gesprekken met vrijwel alle betrokken partijen staat vast dat die allemaal willen dat de vereniging doorgaat. Voorlopig heeft de vereniging 2.0 de focus op een rol als verbinder tussen alle betrokkenen, bewaking van het voorkeursalternatief zoals dat met alle mensen samen is opgesteld en aanjager van het inbrengen van nieuwe inzichten bijvoorbeeld ten aanzien van de stikstofdiscussie maar ook wat betreft modernisering van de landbouw en natuurontwikkeling.

De nieuwe vereniging wil niet alleen functioneren als verbinder maar soms ook betrokken partijen prikkelen. Zo doen we nu een klemmend beroep op de provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta om het stilgelegde werk aan het opstellen van een definitief ontwerp voor de herinrichting van het Markdal zo snel mogelijk weer ter hand te nemen. Dat is hard nodig vanwege de realisering van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en de verbetering van de waterkwaliteit en niet te vergeten om de (agrarische)bedrijven in het gebied kansen te bieden voor de toekomst.

petitie Wortels in Breda aangeboden aan wethouder