Grondlegster Veerle Bruning van zelfoogsttuinderij ‘Wortels in Breda’ heeft donderdagmorgen bij het stadhuis van Breda de massaal ondertekende petitie voor het behoud van de tuinderij aangeboden aan wethouder Tim van het Hof (D66).

Veerle Bruning begon haar tuinderij vijf jaar geleden op een stuk grond van de Stichting Markdal. De Vereniging Markdal heeft die stichting opgericht om grondaankopen in het Markdal te kunnen doen voor de realisering van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Vanwege de verwikkelingen rondom de Markhoeve heeft de provincie Noord-Brabant inmiddels het beheer van de stichting overgenomen.

De Vereniging Markdal heeft de zelfoogsttuinderij van Bruning altijd positief benaderd. In Ulvenhout rezen bezwaren tegen de tuinderij en B en W van Breda besloten dat de tuinderij op de huidige locatie niet kan blijven bestaan. Sympathisanten van ‘Wortels in Breda’ kwamen in verweer tegen dit besluit en startten een petitie voor behoud van de tuin. Bijna 3000 mensen hebben de petitie ondertekend.

De petitie is donderdag 3 februari dus aangeboden aan de wethouder. Die zei dat de bal ligt bij de inmiddels provinciale Stichting Markdal. Wil die het bestemmingsplan wijzigen, dan is de gemeente aan zet, zo zei wethouder Van het Hof.

Initiatiefneemster Veerle Bruning vraagt zich af of wijziging van het bestemmingsplan wel noodzakelijk is. In haar optiek kan ze haar tuinderij zo aanpassen dat die in het plan past. Op 16 februari is er een vervolgoverleg met alle betrokkenen. De Vereniging Markdal ondersteunt Veerle Bruning in haar verzoek.

ganzen in het Markdal