Slechts op kleine onderdelen aanpassingen nodig

De Raad van State heeft het licht op groen gezet voor het bestemmingsplan Markdal op grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam. De gemeente moet op enkele kleine onderdelen aanpassingen doorvoeren in de bepalingen in het bestemmingsplan. Dat betekent dat naast het plan voor het Markdal op Bredaas grondgebied nu ook het bestemmingsplan voor het Markdal in Alphen-Chaam onherroepelijk is met uitzondering van de aan te passen onderdelen. Daarmee is de weg vrij voor uitvoering van de plannen.

De onderdelen die moeten worden aangepast betreffen allereerst de bouw van drie woningen met bedrijfswoningen aan de Strijbeekseweg. De Raad van State verklaart het bezwaar van een tuinder gegrond dat deze woningen de privacy en de bedrijfsvoering van het bedrijf kunnen aantasten. De gemeente Alphen-Chaam moet nu bekijken hoe het beste aan de bezwaren van de tuinder tegemoet gekomen kan worden.

Daarnaast lag er een bezwaar tegen de omschrijving van de bestemming van percelen op landgoed Luchtenburg en in het gebied Daesdonck van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de Groene Koepel met een oppervlakte van enkele tientallen hectaren. Beide milieuverenigingen voerden aan dat met de gekozen omschrijving in de toekomst nog landbouw beoefend zou kunnen worden. De Raad van State is het hiermee eens en vindt dat dit zo moet omschreven dat natuur daar ook natuur blijft.

Vereniging Markdal verheugd

De Vereniging Markdal heeft de afgelopen jaren met inzet van veel vrijwilligers en expertise van deskundigen samen met de gemeente Alphen-Chaam keihard gewerkt aan de totstandkoming van de bestemmingsplannen. De uitspraak van de Raad van State is een enorme opsteker voor de vereniging en de gemeente Alphen-Chaam uiteraard. “Dit maakt de weg vrij om de uitvoering van de plannen en de opstelling van het definitief ontwerp weer ter hand te nemen. Wij hopen dat de provincie en het Waterschap Brabantse Delta het opstellen van het definitief ontwerp weer op gaan pakken”, aldus interim-voorzitter Ruurd Dijkman van de Vereniging Markdal.

De vereniging is ook verheugd dat de Raad van State de bezwaren van de BMF en de Groene Koepel tegen de aanpassing van de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) ongegrond heeft verklaard. Alsmede de bezwaren tegen het zogeheten meerwaardetraject. Dat laatste behelst verruiming van mogelijkheden van bijvoorbeeld bebouwing om zo medewerking van betrokken mensen in het gebied aan realisering van de plannen mogelijk te maken.

Wethouder Erik Wilmsen van de gemeente Alphen-Chaam reageerde eveneens verheugd op de uitspraak van de Raad van State. “Ik ben blij dat het plan voor het grootste deel in stand is gebleven. Wel zullen we op een tweetal onderdelen wat moeten herstellen. De uitspraak wordt nog bestudeerd in overleg met de provincie Noord-Brabant en de Vereniging Markdal. Ik vind het geweldig dat veel natuur en de meandering van de Mark in stand zijn gebleven. Deze uitspraak is een groot resultaat voor de Vereniging Markdal. Ik wil ze dan ook complimenteren over hun werk en met het resultaat”, aldus de wethouder.

 

 

 

 

Mark bij Ulvenhout