Op 20 mei 2019 was er een Algemene Ledenvergadering in Dorpshuis de Leeuwerik in Galder. Zowel de beleidsmatige als financiële verantwoording werden door de ALV gesteund. Verder werd er ‘groen licht’ gegeven voor de benoeming van drie leden voor de Raad van Toezicht voor de Stichting Markdal en voor verdere ontwikkeling naar een toekomstbestendige Vereniging 2.0, waarvoor een aantal organisatorische aanpassingen nodig zijn. In de discussieronde kwamen de op het bestemmingsplan Markdal ingediende zienswijzen en de inzet om de fietsbrug Klokkenberg autovrij te houden aan de orde.

De tekst van de verantwoording vindt u hier. Ook het jaarverslag en de (goedgekeurde) jaarrekening 2018 zijn beschikbaar. Deze stukken vindt u hier.

In het najaar is er opnieuw een ALV gepland, met themalezing. Alle leden zullen daarvoor persoonlijk uitgenodigd worden.