De vereniging Markdal heeft een extra informatiebulletin uitgebracht. Daarin vindt u informatie over het uitstel van de ALV van de vereniging van 16 november naar 21 december, de versterking van het bestuur, de stand van zaken van de bestemmingsplannen, de uitgifte van obligaties en de ontwikkelingen in Strijbeek.

Het volledige informatiebulletin leest u hier.

 

Boek over Het Markdal