‘Het Markdal, geschiedenis van het landschap en de mensen die er leefden en werkten’, Paulus van Daesdonck, Pictures Publisher en schrijver George Dirven presenteren 20 november het boek met bovengenoemde titel. George Dirven heeft de afgelopen twee jaar met tussenpozen geschreven aan het lijvige boek over het Markdal met een fraai vormgegeven omslag.

Dirven heeft vijf jaar geleden een keer een lezing gegeven over de historie van de Klokkenberg. Na die lezing werd al eens geopperd of het een leuk idee was om er een boekje over uit te brengen. “Daar hebben we over zitten praten en toen kwam naar voren dat je dan ook zou moeten schrijven over de boerderij Schoondonk en dan eigenlijk ook over de Blauwe Kamer en dan heb je eigenlijk al een flink deel van het Markdal”, aldus George Dirven.

Die gesprekken leidden ertoe, zo meldt de heemkundekring, dat twee jaar geleden de kiem is gelegd voor ‘dit zeer complete en rijk geïllustreerde boek over het Markdal’. Het eerste exemplaar wordt op 20 november aangeboden aan de gedeputeerde voor landbouw, voedsel en natuur, mevrouw Elies Lemkes-Straver. De bijeenkomst is ook via een livestream te volgen. Die livestream is te zien via deze link. De link werkt pas de 20e november vanaf 18.00 uur.

Het boek is te bestellen via www.picturespublishers.nl

Zie hier de uitnodiging voor de boekpresentatie op 20 november 2020.

En hier de flyer over het boek over het Markdal.