Natuurpunt Markvallei over ’t Merkske:

“Gelukkig is ’t Merkske een grensbeek waardoor die beschermd is gebleven tegen rechttrekken.”

 

Secretaris Peter Smittenaar en ondervoorzitter Carlo van Boxel van Natuurpunt Markvallei hebben op 27 november na afloop van  de algemene ledenvergadering van de Vereniging Markdal een indrukwekkende presentatie gegeven over het werk van hun vereniging. Beiden zijn lid  van de werkgroep Grensontkennende activiteiten waarin Natuurpunt samen met de Vereniging Markdal probeert  ‘de grens weg te gummen’. “Ik ben ook natuurambassadeur van Natuurpunt. In plaats van grensontkennend zeg ik liever het Merkske verbindt ons, vertelt Peter Smittenaar. Verbinden is noodzakelijk om natuur en rivieren te beschermen. Gelukkig is ’t Merkske een grensbeek waardoor die beschermd is gebleven tegen rechttrekken.”

Peter Smittenaar gaf vervolgens algemene informatie over Natuurpunt, de Belgische organisatie die vergelijkbaar is met Natuurmonumenten in Nederland. In totaal beschermt de vereniging ruim 28.000 hectare natuur in 500 natuurgebieden in Vlaanderen. Natuurpunt heeft 180 afdelingen.. Het initiatief voor de bijvoorbeeld de aankoop van natuur ligt bij de afdelingen. Natuurpunt Markvallei is een van die  afdelingen en is tevens een zelfstandige rechtspersoon. In het werkgebied heeft Natuurpunt Markvallei op dit moment 138 hectare grond in beheer, 127 hectare daarvan is eigendom van Natuurpunt.

 

Grensgebied

 

Markvallei heeft als werkgebied de Noordelijke Kempen in het grensgebied van de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. Maar liefst 1150 gezinnen zijn lid van Markvallei en de afdeling heeft 200 actieve vrijwilligers. Markvallei heeft acht werkgroepen onder meer voor beheer, communicatie, financiën, landschappelijk erfgoed en het eigen ontmoetingscentrum de Klapekster in Wortel Kolonie dat is uitgeroepen tot Unesco wereld erfgoed. Het centrum telde in 2022 maar liefst 55.000 bezoekers. De Klapekster heeft twee vaste medewerkers en ook 140 vrijwilligers.

Na de secretaris was het de beurt aan Carlo van Boxel. Die kwam ook meteen maar met wat indrukwekkende cijfers over Het Merkske. De terreinbeherende organisaties hebben ruim 1100 hectare van de meer dan 6000 ha in bezit. Maar liefst 31 hectare daarvan is in bezit van Natuurpunt Markvallei. Het beheer gebeurt in nauwe en goede samenwerking met Staatsbosbeheer Nederland en de Belgische evenknie Agentschap Natuur en Bos Vlaanderen. Het Merkske vormt vaak de grens tussen Nederland en België. De beek ontstaat waar de beken het Markske en de Noordermark samenkomen. Omdat Het Merkske veelal op de grens loopt en men de grote natuurwaarde wou beschermen, is het uiteindelijk nooit rechtgetrokken en heeft het zijn natuurlijke verloop behouden met talrijke meanders.

 

Grondaankopen

 

Carlo van Boxel vertelde aanwezigen dat Natuurpunt Markvallei de grondaankopen deels kan financieren dankzij de subsidie die de overkoepelende Natuurpunt vereniging krijgt van de overheid. De restfinanciering is een verantwoordelijkheid van iedere afdeling zelf en gebeurt altijd via acties om geld in te zamelen, sponsoring en met inkomsten van het bezoekerscentrum de Klapekster.

Het was de bedoeling om na de presentatie te discussiëren of de werkwijze van Markvallei elementen bevat die voor onze vereniging interessant zijn. Vanwege de tijd is dat niet gelukt. Maar secretaris Hein Hilhorst van onze vereniging hield de goed gevulde zaal voor dat dit zeker het komende jaar aandacht krijgt.

Hier vindt u ook de volledige presentatie van de vertegenwoordigers van Natuurpunt Markvallei. Vergeet niet hun website te bezoeken. https://www.natuurpuntmarkvallei.be/

Twee voormalige voorzitters en de nieuwe voorzitter van de vereniging Markdal.Tjiftjaf Markdal