ALV 2023: Voorzitterswissel bekendgemaakt tijdens ALV vereniging Markdal

 

Volop applaus

 

Inmiddels oud-voorzitter Ruurd Dijkman opende de ALV in de Leeuwerik in Galder. Hij liet meteen een video zien van de eerste schop die 23 november de grond in is gegaan in Strijbeek. Een van de mensen met een schop in zijn handen naast bestuurders van waterschap, provincie en gemeente Alphen-Chaam was oud-voorzitter Sjef Langeveld, een van de oprichters van onze vereniging. De zaal onthaalde dit belangrijke moment in de geschiedenis van de vereniging en het gebied met een royaal applaus.

Eenzelfde applaus viel Ruurd ten deel als dank voor zijn voorzitterschap tijdens de laatste drie voor de vereniging lastige transitiejaren.  Hans de Vries die een jaar geleden al toetrad tot het bestuur neemt het stokje over van Ruurd en complimenteerde de scheidend voorzitter voor zijn rol in het veranderen van de vereniging, nadat de provincie en het waterschap de regie van het herinrichtingsproces overnamen.  Hij noemde het fantastisch voor het gebied, de bewoners, de ondernemers en de vereniging dat het na tien jaar hard werken eindelijk zo ver was: “De spa de grond in”.

Hans vervolgde met een bevlogen presentatie van het beleidsplan 2024. “We hebben een meerjarenplan opgesteld dat jaarlijks aan de actualiteit kan worden aangepast. We monitoren of de plannen worden uitgevoerd zoals we hebben vastgesteld. We volgen kritisch of de restopgaven worden waargemaakt. In het voorlopig ontwerp stond bijvoorbeeld veel meer over recreatie, wandelen, fietsen en kanoën. We hebben daarom zienswijzen ingediend die er op wezen dat niet alle elementen waren meegenomen”, aldus de nieuwe voorzitter.

 

Zienswijzen

 

Dat heeft erin geresulteerd dat waterschap en vereniging gezamenlijk de restopgaven gaan inventariseren als onderdeel van bestuurlijk en ambtelijk overleg. Op basis van deze gezamenlijke oplossing hebben we de zienswijzen kunnen intrekken.

Hans de Vries hield de zaal ook voor dat we niet alleen meer kijken naar Het Markdal maar naar het hele stroomgebied van de Mark. Inmiddels hebben de provincie en het waterschap een gebiedsregisseur aangesteld en daar ligt een belangrijke adviserende rol voor onze vereniging.

Nu het werk aan een definitief ontwerp voor het Markdal tussen A58 en Breda wordt hervat kwam er een oproep of vrijwilligers zich willen aanmelden voor een werkgroep recreatie. Ook in dit deelplan is dat een belangrijk aspect waar we van meet af aan moeten waken over het uitvoeren van in het verleden gemaakte afspraken.

Kijk hier voor de notulen van de ALV. Andere stukken die aan de orde zijn geweest kunt u ook nalezen, zoals het beleidsplan 2024  en de   begroting 2024.

 

 

 

 

 

 

officiële start herinrichting Markdal't Merkske