Gedeputeerde Staten (GS) hebben dinsdag 1 oktober ‘nadere regels’ vastgesteld waarmee de gemeenten Alphen-Chaam en Breda bestemmingsplannen voor het Markdal kunnen vaststellen. Met deze bestemmingsplannen kan 100 hectare nieuwe natuur worden gerealiseerd. Het is voor het eerst dat de provincie het instrument van de ‘nadere regels’ toepast voor een gebiedsontwikkeling.

De ‘nadere regels’ bieden mogelijkheden voor maatwerk in ruimtelijke procedures. De provincie kan dit instrument inzetten als initiatieven zodanig veel meerwaarde hebben voor het beleid van de provincie, dat uitvoering zeer gewenst is.

Afgelopen week besloot GS ook al positief over de herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Hierdoor kwamen de gronden voor de eerste fase van de nieuwe natuurontwikkeling beschikbaar. Ook kan hierdoor een begin gemaakt worden met de plannen die samenhangen met de Kader Richtlijn Water (KRW) zoals waterberging. Uitvoering van deze plannen, met een vrijstromende Mark en het hydrologisch herstel is naast natuurontwikkeling een belangrijke opgave in het Markdal.

De vaststelling van de nadere regels en de herbegrenzing van het NNB zijn nieuwe mijlpalen in het proces in het Markdal. Door de samenwerking van de vereniging Markdal, de provincie, het waterschap, de gemeenten, grondeigenaren en bewoners van het Markdal kan de komende jaren stap voor stap verder gewerkt worden aan een duurzaam en vitaal Markdal.