Alle inspanningen zijn er vanaf nu op gericht om begin 2021 te beginnen met de aanpassingen van de rivier de Mark en het Markdal op het grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam, oftewel het stroomgebied vanaf de Belgische grens tot de stuw bij Galder.

Maandagavond 17 februari is tijdens een gezamenlijke informatieavond van de Vereniging Markdal, het waterschap Brabantse Delta en bureau Royal HasKoningDHV het traject geschetst aan de bijna honderd aanwezigen hoe we in de periode tot december van dit jaar willen komen tot aanbesteding van het werk.

Voor de eerste sprekers hun verhaal hielden zei oud-voorzitter Jettie Rattink van de Vereniging Markdal dat er af en toe wel eens is gezucht, maar dat het nu weer echt leuk wordt. Met dat nu bedoelt zij dat de gemeenten Alphen-Chaam en Breda de bestemmingsplannen hebben vastgesteld. En dat de vereniging en het waterschap bureau HasKoning in de arm hebben genomen om op basis van de bestemmingsplannen en het zogeheten voorkeursalternatief te komen tot voorlopige ontwerpplannen voor de aanpassing van het Markdal op grondgebied van beide gemeenten. Na het voorlopig ontwerpplan komt er voor het zuidelijk deel van het Markdal een definitief plan. Daarna moet er een definitief plan voor de gemeente Breda komen. Daar moeten onder andere nog gronden voor worden verworven.

Na Rob Wolbrink van het waterschap, die vooral de gezamenlijke aanpak van het project benadrukte, vertelde ad interim voorzitter Sjef Langeveld de aanwezigen in het kort hoe de vereniging de afgelopen tien jaar heeft gewerkt om de plannen voor het Markdal van de grond te krijgen. Er is een vertrouwensband opgebouwd met de bewoners en bedrijven in het Markdal. Samen met hen en talloze vrijwilligers in veel werkgroepen is er op basis van gelijkheid gewerkt aan de plannen. Deze werkwijze van binnenuit is vervolgens ook vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten met de provincie Noord-Brabant, de gemeenten en het waterschap. En maandagavond was te zien dat de interesse in het Markdal onverminderd groot is. Ook nu zag de organisatie weer veel nieuwe gezichten.

Projectmanager Chris van Doveren kreeg vervolgens de gelegenheid om de volle zaal te vertellen hoe zijn organisatie tot de aanbesteding in december te werk gaat. Allereerst worden alle elementen van het voorkeursalternatief voor de nieuwe Mark en de aanpassing van het Markdal nog eens tegen het licht gehouden. Bijvoorbeeld qua hydrologie oftewel de waterhuishouding of klopt wat verwacht wordt in droge perioden en of Breda wel droge voeten houdt als er stuwen worden weggehaald of buiten gebruik gesteld. Als dat is gebeurd worden de plannen voorgelegd aan verschillende werkgroepen. Ook komen er sessies met mensen in de betrokken gebieden. Dat gebeurt voor en na het opstellen van de voorlopige ontwerpplannen en nog eens als het definitieve ontwerpplan voor het zuidelijk deel wordt opgesteld. Tot slot moet eind van het jaar het werk in dat deel worden aanbesteed en de eerste schop begin 2021 de grond in kunnen.

Zie ook het artikel in BN De Stem:

https://www.bndestem.nl/breda/graafmachine-bijna-onderweg-voor-natuurherstel-markdal-werk-begint-in-zuidelijk-deel~af972685/

het MarkdalDe vloer van de Markhoeve wordt gestort