Uitnodiging Informatiebijeenkomst Herinrichting Markdal

17 februari 19.30 tot 21.30 uur

De Vereniging Markdal, waterschap Brabantse Delta en adviesbureau Royal HaskoningDHV werken samen aan de herinrichting van het Markdal. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het Voorkeursalternatief. Nu staan wij op het punt het Voorkeursalternatief voor het Markdal uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp. Het meest zuidelijke deel werken wij uit tot een Definitief Ontwerp. Het doel is in 2021 de schop in de grond te zetten in het zuidelijk deel (gemeente Alphen-Chaam).

Waterschap Brabantse Delta en de Vereniging Markdal houden daarom op maandag 17 februari een informatiebijeenkomst in De Leeuwerik aan de Sint Jacobsstraat 1B in Galder. De avond begint met een plenair gedeelte waarin wij u informeren over het project en de gang van zaken voor de rest van het jaar. Na de pauze kunt u vragen stellen aan de mensen van Royal HaskoningDHV, de Vereniging Markdal en het waterschap Brabantse Delta.

Graag tot ziens op 17 februari!
Aanmelden is niet nodig.

Agenda

19.30 tot 19.45 uur       Inloop
19.45 tot 19.50 uur       Opening (door waterschap Brabantse Delta)
19.50 tot 20.10 uur       Toelichting op het project Markdal (door Vereniging Markdal)
20.10 tot 20.40 uur       Toelichting op de komende stappen richting uitvoering (door Royal HaskoningDHV)
20.40 tot 21.00 uur       Pauze
21.00 tot 21.30 uur       Mogelijkheid tot stellen van (individuele) vragen
21.30 uur                        Afsluiting

Datum:          17 februari 2020
Tijd:               19.30 tot 21.30 uur
Locatie:         De Leeuwerik, Sint Jacobsstraat 1B in Galder.