Op maandag 20 januari, na het huishoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering, was er een openbaar deel over de stand van zaken in het Markdal. Marcel van Miert, procescoördinator van de stichting Markdal nam het stokje over van Jettie Rattink, die het huishoudelijk deel geleid had. Hij vertelde dat de in december vastgestelde bestemmingsplannen mogelijk deze of anders volgende week worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna hebben betrokkenen zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Hij vertelde ook dat er inmiddels 120 hectare grond is aangekocht. Als alles straks op zijn plek valt dan kan alle grond die noodzakelijk is voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant worden gekocht.

De leden van de vereniging en de aanwezige belangstellenden kregen vervolgens een presentatie van Chris van Doveren van bureau Royal HaskoningDHV. De vereniging Markdal en het waterschap Brabantse Delta hebben dat bureau de opdracht gegeven om het voorkeursalternatief voor de hermeandering van de rivier de Mark uit te werken naar een voorkeursalternatief en voor het gedeelte op grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam tot een definitief ontwerp. Dat dit niet meteen ook voor Breda wordt gemaakt heeft te maken met het verwerven van de gronden. De heer Van Doveren vertelde dat in vier fasen van enkele maanden naar het definitieve ontwerp wordt toegewerkt tot en met het contract voor de aanbesteding. In de eerste fase worden alle elementen van het voorkeursalternatief nog eens nauwkleurig onderzocht en getoetst. Op basis daarvan komt er in de twee de fase een voorlopig ontwerp dat op verschillende manieren wordt voorgelegd aan betrokkenen bij het hele proces. We komen daar later in een apart artikel nog uitgebreid op terug. Uiteindelijk moet er eind dit jaar een definitief ontwerp liggen zodat in 2021 de eerste schop de grond in kan.

In een presentatie van ad-interimvoorzitter Sjef Langeveld kwam onder andere het toekomstige beheer van de nieuwe natuur uitgebreid aan de orde. Natuurbeherende organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben erop aangedrongen dat de vereniging een rol gaat spelen in het beheer van de nieuwe natuur in het Markdal. Van de gronden die met subsidie van de provincie zijn gekocht moet straks 1 euro per vierkante meter worden terugbetaald aan de provincie. Wil de vereniging de natuur gaan beheren dan moet er dus geld op tafel komen. Langeveld vroeg en kreeg de ruimte van de ALV om te onderzoeken of dat bijvoorbeeld met de uitgifte van obligaties gerealiseerd kan worden. Hij noemde het maandagavond belangrijk omdat de vereniging zo een vinger in de pap houdt bij het uitvoeren van plannen. We komen later in een apart artikel op deze materie terug.