De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal heeft maandagavond 20 januari unaniem ingestemd met de voorgestelde aanpassingen in de organisatie, de wijzigingen in de statuten van vereniging en gelijknamige stichting en de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Deze formele besluiten houden ook in dat er een einde is gekomen aan het voorzitterschap van Jettie Rattink. Zij leidde maandag nog wel de ALV, maar gaat nu het proces naar de nieuwe structuur van de vereniging in goede banen leiden. Ook secretaris Joop van Riet kiest voor een andere rol binnen de vereniging.

Voordat de ALV de besluiten kon nemen gaf Jettie Rattink een korte terugblik op wat er sinds de oprichting van de vereniging de afgelopen zeven jaar allemaal is gebeurd. Ze memoreerde ook dat ze in 2013 nog niet het idee had dat het zo zou gaan lopen, en dan met name dat het een zo langdurig proces zou worden voordat de bestemmingsplannen in de gemeenteraden van Alphen-Chaam en Breda konden worden vastgesteld. Ze haalde ook nog eens aan dat de verruiming van bestemming op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld ombouwen van een schuur tot woning, van groot belang is geweest om gronden beschikbaar te krijgen voor Natuur Netwerk Brabant, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS). “En ik wil nogmaals zeggen dat niemand iets cadeau heeft gekregen. Her en der moet er gewoon worden afgerekend.”

Jettie Rattink zette vervolgens ook het 200e lid van de vereniging in het zonnetje. Het betreft Johan Lips. Tijdens het huishoudelijke deel van de vergadering is dus ingestemd met de gewijzigde structuur van de vereniging. De besturen van de vereniging en de stichting bestaan niet langer uit dezelfde leden. De besturen tellen straks ook meer leden waardoor de werklast voor deze mensen af moet nemen. Om dit allemaal mogelijk te maken was een wijziging van de statuten noodzakelijk. De ALV stemde in met die wijzigingen. Jettie Rattink gaf aan tijdens de ALV niet uitgebreid stil te willen staan bij haar vertrek en dat van anderen. “Bedankjes komen later wel”. Ze had echter buiten de waard gerekend, want de andere drie leden van het dagelijks bestuur zetten haar toch even in het zonnetje. Ze kreeg ‘de verplichting’ opgelegd om later dit jaar de eerste steen te leggen bij de proefboerderij de Markhoeve in Strijbeek.

Op de foto: twee van de nieuwe bestuursleden van de vereniging, Ruurd Dijkman en Chanan Hornstra (foto: Vincent Oudendijk).