De vereniging Markdal en de dorpsraden van Bavel en Ulvenhout hebben namens het PlatformVanA58naarBeter de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om opnieuw te gaan studeren op de plannen voor de verbreding van de rijksweg tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder.

Zij hebben hun verzoek vastgelegd in een gezamenlijke brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Zoals bekend is de verbreding uitgesteld vanwege de stikstofproblematiek. Een mooie gelegenheid volgens de initiatiefnemers om de omwonenden en andere betrokken partijen te erkennen als volwaardige gesprekspartner. Zij pleiten ervoor om nu samen met de omwonenden een toekomstbestendige weg te realiseren, die een verbetering betekent voor de leefomgeving ten opzichte van de huidige situatie. Lees hieronder de brief. Lees ook het artikel in BNDeStem.

het Markdal