De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Markdal wordt dit najaar gehouden op 28 november in de Pekhoeve in Ulvenhout. Zoals gebruikelijk splitsen we de ALV in twee delen. Voor de pauze komen de zogeheten huishoudelijke zaken aan de orde, zoals verantwoording over het gevoerde financiële beleid in 2021, activiteiten in 2022 en vaststelling begroting en goedkeuring contributie 2023. Ook wordt goedkeuring gevraagd voor wijziging van de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement hoofdzakelijk ingegeven door het ‘afscheid’ van de stichting Markdal duurzaam en vitaal.

Na het huishoudelijk deel van de agenda krijgen de leden een globale update over de organisatie en planning van de uitvoering van de herinrichting.  De details komen aan de orde tijdens voorlichtingsavond van waterschap Brabantse Delta in december waar de vereniging ook aan meewerkt. Daarna spreken we uitgebreid over het zogeheten visiedocument van de vereniging Markdal. In dat document geven we handen en voeten aan de nieuwe rol van de vereniging na de nieuwe situatie die is ontstaan na de overdracht van de stichting Markdal aan de provincie. Allereerst is er een presentatie over de inhoud van het document met aansluitend discussie.

De ALV is de 28e in de Pekhoeve, Dorpstraat 94 in Ulvenhout. De zaal gaat open om 19.30 uur. De ALV begint om 20.00 uur en we mikken op een eindtijd van 22.00 uur.

wilg op eilandje in de mark foto carlo schouten