Projecten

Verschillende aandachtsgebieden in het Markdal zijn uitgegroeid tot projecten. In deze projecten werkt het Markdal samen met andere partijen aan een invulling die zo goed mogelijk aansluit bij de rest van het Markdal. De basis van onze samenwerking is altijd ‘werken van binnenuit’ en ‘werken in een gelijk speelveld’.

A58

A58 doorkruist het Markdal (foto: Jan Roovers)

De A58 is in 1987 aangelegd om Breda te ontlasten van doorgaand verkeer.  De weg splitst het Markdal in twee gedeelten: een zuidelijk deel dat onder de gemeente Alphen-Chaam valt en een noordelijk gedeelte dat onder de gemeente Breda valt. Met de aanleg van de weg zijn barrières ontstaan voor natuur, water en recreatie. Er zijn weinig doorgangen voor mens en dier. De invloed van de weg op grondwaterstromen lijkt weliswaar beperkt maar is ook niet helemaal duidelijk. Daarnaast zorgt de weg in het Markdal voor overlast door zicht, geluid en fijnstof. De weg is duidelijk zichtbaar en hoorbaar.

Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de komende jaren de A58 te verbreden van 2×2 naar 2×3 rijstroken. De Vereniging Markdal wil de reconstructie van de weg benutten om de ontstane barrières en overlast bij verbreding van de weg te verminderen. De Vereniging Markdal werkt hierin samen met diverse andere partijen, grotendeels verenigd in het Platform Van A58 naar Beter. Buurt- en dorpsraden, natuur-, milieu- en heemkundige verenigingen en enkele terreinbeherende organisaties zijn hierin vertegenwoordigd.

Strijbeek

Voormalig marechausseekantoor in Strijbeek (foto: Mariëtte Jansen)

Het buurtschap Strijbeek, op de oostoever van de Mark, kampte met stagnatie. Er waren bedrijven die wilden groeien maar die zich niet konden ontwikkelen en er waren overheden die een hoogwaardige leefomgeving wilden creëren waar intensieve veehouderij en grootschalige bedrijven niet in pasten. Daar waar initiatieven genomen waren (Ruimte voor Ruimte) kwamen die door de situatie op de woningbouwmarkt niet op gang. Zowel bedrijven als overheid kwamen hierdoor in problemen. Er ontstond een situatie waarbij geen van de partijen zijn doelen gerealiseerd zag.

De betrokken instanties vroegen de Vereniging Markdal om een ‘plan van meerwaarde’ maken voor Strijbeek om hier een oplossing voor te vinden. Er kwamen werksessies, werkgroepen, brainstormsessies en concreet overleg met bewoners, organisaties, vertegenwoordigers van de gemeente en medewerkers van (toen nog) DLG. Dit leidde in 2014 tot een ‘ontwikkelprogramma’ voor Strijbeek, het Perspectief voor Strijbeek. Dit Perspectief voor Strijbeek is meegenomen en doorontwikkeld in het latere Perspectief voor het Markdal.

Markhoeve

Markhoeve (foto: Jan Roovers)

De Markhoeve is een voormalig landbouwbedrijf dat nu eigendom is van de provincie. Het is de bedoeling kleinschalige bedrijven, een praktijkcentrum voor agrarische opleidingen en een informatiecentrum over het Markdal te huisvesten in de voormalige bedrijfsgebouwen, die hiervoor verbouwd zullen worden.

Ulvenhout-Zuid

In het gebied ten zuiden van Ulvenhout wordt op dit moment bekeken hoe dit gebied een bijdrage kan leveren aan een duurzaam en vitaal Markdal. Meer informatie hierover volgt zodra hier meer over bekend is.

Klokkenberg

Klokkenberg (foto: Marian Hulshof)

Het complex van de Klokkenberg, rijksmonument sinds 2010, is in het voorjaar van 2017 aangekocht door makelaar Schul uit Breda. Het complex stond enkele jaren leeg nadat woonzorggroep Vitalis uit Eindhoven afzag van de realisatie van een seniorencampus in het complex. Op dit moment worden er woningen gerealiseerd. Een fietsbrug over de Mark is onderdeel van het project. De Vereniging Markdal volgt de ontwikkelingen als partij in het Markdal maar speelt geen actieve rol in de realisatie.