De zomernieuwsbrief informeert u over de nieuw planning en wat u de komende periode kunt verwachten. De Vereniging Markdal, waterschap Brabantse Delta en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV zijn samen aan de slag met de aanpassing van het Markdal. In nauw overleg met alle betrokkenen in het gebied, werken we toe naar een Voorlopig Ontwerp (VO) voor het gehele gebied en een Definitief Ontwerp (DO) voor het zuidelijke gebied (van de grens met België tot aan de stuw van Galder). Lees deze nieuwsbrief en andere nieuwsbrieven op onze nieuwsbrievenpagina.