Het Markdal had en heeft een belangrijke recreatieve functie. De Vereniging Markdal heeft die recreatieve altijd al als een belangrijke pijler gezien bij het opstellen van de visie op de toekomst van het rivierdal en de aanpassing daarvan.

De laatste maanden hebben we kunnen waarnemen dat de Coronacrisis de recreatiefunctie van het Markdal nog eens heeft benadrukt. Mensen recreëren in eigen land en eigen regio. De gemeente Breda heeft mede vanwege de Coronacrisis de Galderse Meren al een aantal malen vroegtijdig gesloten voor recreanten. Met name op die dagen was er een snelle groei te zien van recreanten uit onder andere de aanpalende wijken in Breda in het Markdal.

De Vereniging Markdal juicht het toe als veel mensen het rivierdal gebruiken om te recreëren. We hebben kunnen zien hoe mensen de graslanden gebruikten om neer te strijken en het water van de Mark benutten om verkoeling te zoeken. Sommige mensen gebruikten bijvoorbeeld een supboard om van het water te genieten, anderen sprongen vanaf de stuw in de Mark. De vereniging hoopt wel dat de zwemmers beseffen dat de rivier niet diep genoeg is om te duiken. Over het algemeen hebben de recreanten het gebied netjes achtergelaten.

Het bestuur van de Vereniging Markdal weet dat de gemeente Breda zoekt naar alternatieve recreatie mogelijkheden. Recreanten waren en blijven welkom in het Markdal. De vereniging gaat er bij verantwoordelijk wethouder Greetje Bos wel op aandringen dat er op de hele drukke dagen een vorm van toezicht komt. De noodzaak om toezicht te houden blijkt bijvoorbeeld uit het besluit van Staatsbosbeheer om de gebieden waar vee loopt verboden voor honden te verklaren. BN DeStem publiceerde hierover recent het volgende artikel https://www.bndestem.nl/breda/rund-heeft-stress-honden-verboden-in-delen-van-markdal-breda~a9c579cf5/

 

gans in de Mark door Joost de Jong