Het definitief ontwerp voor de zuidelijk deel van het Markdal is 6 juni 2023 door waterschap
Brabantse Delta toegelicht: plan voor herinrichting zuidelijk deel Markdal vanaf 1 juni ter inzage. De bedoeling is om eind 2023 te starten met graven, en voor de zomer 2024 hiermee klaar te zijn. Er komt meer natuur en een nieuwe meanderende (kronkelende)
Mark. Via dit filmpje is in vogelvlucht te zien wat er gaat veranderen.
Koe zoekt verkoeling in water van de Mark