‘Draagvlak voor Markdal behouden en versterken belangrijk doel’

 

De ledenvergadering heeft Annemiek Jetten eind 2020 formeel benoemd als bestuurslid. Nu neemt ze vanaf maandag 15 februari officieel de voorzittershamer over van Sjef Langeveld. Sjef werd vorig jaar interim-voorzitter, nadat Jettie Rattink haar functie neerlegde.

Annemiek Jetten treedt dus enkele maanden na haar officiële benoeming in de voetsporen van Sjef Langeveld, de man die afgelopen jaren ongelofelijk veel tijd en energie in het Markdal, de bewoners  en de vereniging heeft gestoken. Voor haar benoeming draaide Annemiek al enige tijd mee in het bestuur en van begin af aan heeft ze ervaren dat het verenigingswerk veel, heel veel tijd opslokt. Meer tijd dan ze had verwacht. Op dit moment zit ze tussen twee banen en heeft ze deze tijd maar daar zal wel verandering in komen. “Ik ben nu bereid de taak als voorzitter op me te nemen van de vereniging en de stichting. Uiteindelijk willen we er naartoe dat de vereniging en de stichting aparte besturen hebben en dan past het voorzitterschap van de stichting beter bij de tijd die ik kan en wil besteden aan vrijwilligerswerk”, aldus Annemiek.

Want dat laatste mogen we is haar mening niet uit het oog verliezen. Het is en blijft vrijwilligerswerk en een van de zaken waar zij zeker op wil sturen is dat de vereniging waar mogelijk gebruik maakt van de professionals bij de organisaties waar we mee samenwerken en van de professionals die zich als vrijwilliger aan de vereniging hebben verbonden.

“Daarnaast moeten we er alles aan doen om het draagvlak voor het Markdal en de plannen die we maken behouden en waar mogelijk verder vergroten.” De nieuwe voorzitter stelt dat we door de Coronacrisis nu al bijna een jaar geen fysieke bijeenkomsten meer hebben met onze achterban en dat gaat mogelijk opbreken. Zeker omdat digitale vergaderingen voor onze vereniging geen volwaardige vervanging kunnen zijn voor de nuttige en gezellige bijeenkomsten uit het verleden. Daarnaast zijn veel publieksactiviteiten stil komen te liggen waardoor de vereniging letterlijk en figuurlijk minder aanwezig is in het Markdal.

Een tweede belangrijke taak is de organisatie klaar maken voor de toekomst. Het moment dat de herinrichting begint en de vereniging eigenaar/beheerder moet worden van gronden en daarmee een grote rol speelt in het duurzaam en vitaal maken en houden van het Markdal.

“Het is zover”, zei Sjef Langeveld toen het moment daar was om het stokje over te dragen. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de vereniging klaar is voor komende vijf à tien jaar. Symbolisch overhandigde hij de schop aan de nieuwe voorzitter die hij bij zich had in 2016 toen de minister in het gebied was vanwege de ‘Eenvoudig Beter Trofee’. Sjef had voorbereid dat de twee schoppen in beeld waren tijdens de digitale overdracht van het voorzitterschap. Annemiek Jetten bedankte Sjef voor zijn vele werk. “Dit moet een bitterzoet moment zijn voor je Sjef. Je gaat iets los laten dat je zo na aan het hart ligt. Maar jullie (Sjef en zijn vrouw Marijke R.K.) hebben je rust verdiend”, aldus Annemiek. Later dit jaar neemt de vereniging uitgebreid fysiek afscheid van ‘de founding father’ van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

 

Markdal in de winter