• Aannemer Vissers Ploegmakers uit Oss wint aanbesteding herinrichting Markdal
  • Leden akkoord met voorstellen fondswerving en verder onderzoek naar fondsenwerving voor eigenaarschap natuurgrond

Ruim 40 leden van onze vereniging hebben maandagavond 21 december bijzonder gedisciplineerd digitaal vergaderd. Een belangrijke vergadering waarin de aanwezige leden enkele bijzonder belangrijke besluiten hebben genomen. Zo zijn Annemiek Jetten en Hubert Koevoets benoemd als nieuwe bestuursleden. Tegelijkertijd maakte voorzitter Sjef Langeveld bekend dat oud-voorzitter en bestuurslid Jettie Rattink per 21 december haar zetel in het bestuur heeft opgegeven

Het bestuur heeft lang gehoopt dat de ledenvergadering in de Leeuwerik in Galder door kan gaan met beperkt ruimte voor de fysieke aanwezigheid van enkele leden, die hadden aangegeven moeite te hebben met digitaal vergaderen. Er was al een overeenkomst gesloten met een bedrijf om een livestream van de vergadering te verzorgen. Na de aanscherping van de Corona maatregelen ging de Leeuwerik dicht en moest de hele ledenvergadering digitaal worden afgewerkt. Het bestuur koos niet voor verder uitstel. Een aantal agendapunten duldde geen uitstel, zoals dus de benoeming van nieuwe bestuursleden. Hubert Koevoets wordt onder andere penningmeester van de stichting Markdal en hij houdt zich bezig met de fondsenwerving. Annemiek Jetten was onder meer burgemeester van de gemeenten Sluis en Vlaardingen. Zij is beoogd vicevoorzitter van de vereniging. Aan het slot van de vergadering verklaarde Sjef Langeveld dat hij grote waardering heeft voor de inzet van Jettie Rattink en de volharding waar ze samen met de vereniging voor heeft gevochten. “Bedankt voor wat je hebt gedaan”, aldus Sjef. Jan Schipper van de Raad van Toezicht sloot zich bij de lovende woorden aan. “Ik mag dit van Jettie niet. Maar, ik wil toch even zeggen hoe ongelofelijk veel waardering wij voor haar hebben. Volgend jaar gaan we dit nog eens dunnetjes overdoen”, aldus Jan Schipper.

Het kersverse bestuurslid Hubert Koevoets vertelde vervolgens hoe de vereniging met een speciaal fonds en de uitgifte van obligatieleningen voldoende middelen wil binnenhalen om plusminus 100 hectare grond in het Markdal te verwerven. De leden zetten het licht op groen om verder te werken aan een voorstel voor de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV). Hij hield de aanwezige leden voor dat de vereniging eigenlijk meteen al kan beginnen met het instellen van een fonds waarin mensen geld kunnen doneren. De vereniging kan dan met elke euro die in het fonds wordt gestort een vierkante meter grond kopen. Grond kopen is van belang, omdat de vereniging als grondeigenaar een gelijke partner is met andere eigenaren als er gesproken wordt over het toekomstige beheer.

Waarom obligaties? Wil de vereniging in het Markdal grond kopen die al is aangekocht met middelen van de provincie of die kan worden verworven als beide bestemmingsplannen definitief zijn dan moet die 15 procent eigen middelen meenemen. Vooralsnog streeft de hiervoor in het leven geroepen werkgroep naar de uitgifte van obligatieleningen. De werkgroep denkt nu aan de oprichting van een zogeheten club van 100. Deelnemers nemen een obligatielening van 10.000 euro en kunnen dn zelf bepalen of ze de rente en/of de aflossing aan de vereniging schenken. De jaarlijkse kosten voor de deelnemers zijn gering (100€ tot 1600€). De doelstelling is om 800.000 euro binnen te halen vertelde Hubert Koevoets. Vanuit de leden kwam de vraag of 1 euro per vierkante meter niet te weinig is. Hubert zei dat na aankoop van grond de waarde wordt afgewaardeerd naar natuurgrond en dan kom je uit op 1 euro per m2.

“Als we een fonds openstellen dan kan iemand voor 100 euro symbolisch eigenaar worden van 100m2 grond. De bijdrage moet in onze ogen laagdrempelig zijn. Ons streven is zo snel mogelijk de vijftien procent binnen te halen want dan kunnen we verder met de inrichting en het beheer”, aldus Hubert Koevoets.

Vervolgens kondigde de voorzitter een uiteenzetting aan over het voorlopig ontwerp (VO). Tijdens een digitale vergaderpauze konden de leden een videoboodschap van de voorzitter bekijken. Daarna was het de beurt aan Marcel van Miert die het VO nog kort toelichtte en het nieuws bekend maakte dat aannemer Vissers Ploegmakers uit Oss met afstand de beste inschrijver was. Het bedrijf schuift nu al om mee te doen aan het opstellen van het definitief ontwerp (DO). Hij vertelde dat het DO in de zomer van 2021 klaar moet zijn. De uitvoering kan dan in het voorjaar van 2-22 beginnen. Voorzitter Sjef Langeveld vindt dat het lang duurt en toonde begrip voor de betrokkenen in het gebied die al zo lang wachten. De voorzitter gaf aan dat de discussie over het kanoën nog wordt gevoerd, maar dat wel vaststaat dat eigenaren van grond geen kanoërs in hun voortuin willen hebben. Daarnaast willen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer niet dat er wordt gekanood in meanders waar di uit natuurontwikkelingsoogpunt niet gewenst is. De vereniging blijft er wel over in gesprek, maar eigenaren bepalen wel zelf wat er wel en niet mag.

Voorzitter Sjef Langeveld heeft ook een videoboodschap opgenomen die tijdens de vergadering bekeken kon worden. Wilt u die video ook bekijken dan kan dat via deze link: https://youtu.be/RC-QQVP1gOs