De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is begonnen met de bouw van een multifunctionele bedrijfsruimte bij de Markhoeve aan de Strijbeekseweg in Strijbeek. Ardie van Honk, projectleider voor de nieuwbouw liet recent tijdens een informatiemarkt, georganiseerd door MBO ‘Helicon’ over de proefvelden bij de Markhoeve ook het nieuwbouwplan zien.

De nieuwbouw komt op de plaats van de oude loods bij de Markhoeve, die kort voor de zomer is gesloopt. Restmateriaal van die sloop wordt hergebruikt als bodemversteviger voor de nieuwbouw.

De Markhoeve is nu nog eigendom van de provincie Noord-Brabant. Als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging Markdal en de provincie Noord-Brabant wordt de Markhoeve in het verlengde van alle plannen in het Markdal overgedragen aan de vereniging. Die werkt op dit moment voor het beheer van de Markhoeve aan de oprichting van een Stichting Markhoeve, die een autonoom bestuur krijgt.

“We hebben voor we de plannen gingen uitwerken gekeken naar “wat wil de omgeving?” Daar zijn verschillende zaken genoemd aan de hand van het ‘perspectief voor Strijbeek’ (voorjaar 2014). Helaas kon niet alles gerealiseerd worden, door veranderde subsidieregels of beleid van de gemeente. Een uitdrukkelijke wens was om verbinding te maken met het onderwijs. Die komt op verschillende wijzen tot stand, ook op de verschillende opleidingsniveaus.

Uiteindelijk zijn we zo ook uitgekomen bij de invulling met bedrijven die werken aan onderzoek in de agrarische sector. Op dit moment is in noodunits het bedrijf RED Lecithine BV gevestigd. Dat richt zich op het winnen van de stof lecithine uit soja. Lecithine is een biologisch alternatief voor o.a. e-stoffen in voedingsmiddelen”, aldus Adrie van Honk.

Het ontwerp voor de nieuwbouw is gemaakt door Studio EMW. Studio EMW bestaat uit twee jonge, net afgestudeerde architecten die tijdens hun studie via Werkplaats de Gruyter (tegenwoordig opererend onder de naam Waardenmakers) al betrokken zijn geraakt bij het initiatief. De loods krijgt een oppervlakte van 45 bij 30 meter. Het gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Er is sprake van een zeer korte bouwtijd als de fundering gereed is, omdat er met prefab-elementen wordt gewerkt. De Markhoeve krijgt aan de zuidzijde een ‘groen dak’ in combinatie met zonnepanelen. Op het dak worden vier teeltvlakken met verschillende typen groen aangelegd.

Een deel van het dak is luchtzuiverend en kan CO2 uit de lucht die vrijkomt in het bedrijfsgebouw zuiveren. “We hopen dat we, via doorontwikkeling van dit type dak, de mechanische luchtwassystemen van stallen kunnen vervangen”, aldus van Honk.

De gemeente Alphen-Chaam heeft dinsdag 26 november de bouwvergunning verleend. Een dag later is de bouw meteen begonnen.