Markdal klaar voor volgende fase met bestemmingsplannen en adviesbureau

De gemeenteraden van Alphen-Chaam en Breda stelden op 12 en 19 december de bestemmingsplannen voor het Markdal vast. “Een mooie stap verder dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de Vereniging Markdal, samen met ambtenaren en bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap en samen met de bewoners en agrariërs. Ook heeft intensief overleg met de natuurverenigingen plaatsgevonden. Er liggen nu plannen voor natuurontwikkeling en hermeandering in het Markdal”, aldus Paul de Beer, wethouder van Breda.

Ook Erik Wilmsen, wethouder van Alphen-Chaam is enthousiast: “Met de vaststelling van het bestemmingsplan zetten we weer een belangrijke stap om te komen tot een nog mooier natuur- en  recreatiegebied bij Galder en Strijbeek. Met aandacht voor de leefomgeving, verbetering van de waterkwaliteit en veiligheid, een mooier landschap en initiatieven voor kleinschalige recreatie past het Markdal goed bij het Cittaslow-gedachtegoed van de gemeente Alphen-Chaam.”

De bestemmingsplannen lagen dit voorjaar ter inzage in beide gemeenten. Belanghebbenden konden hier op reageren.

 

Aanbesteding

Voor het Markdal heeft waterschap Brabantse Delta een bijzondere aanbesteding doorlopen om een adviesdienst te vinden voor de volgende fase. Hans Peter Verroen, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta: “Een afvaardiging van de Vereniging Markdal speelde een belangrijke rol bij het aanbestedingsproces. De aanbesteding liep daardoor anders dan het waterschap normaal gewend is. Maar door het proces op deze manier te doen, hebben we nu samen de keuze voor het bureau gemaakt en een belangrijke stap gezet richting de uitvoering.” In plaats van een risicodossier mochten de bureaus maximaal vijf kansen aanleveren die van toegevoegde waarde zijn voor het projectresultaat en de doelstellingen. De bureaus konden zich hiermee onderscheiden in creativiteit. Een aspect dat voor het project Markdal extra belangrijk is. Na de beoordeling van het kansendossier hebben drie bureaus een definitieve inschrijving ingediend. Deze zijn beoordeeld door het waterschap en de vereniging. Royal Haskoning DHV werd als beste beoordeeld. Samen met de vereniging en waterschap starten ze nu met de volgende fase: het ontwerp. Het ontwerp wordt zodanig uitgewerkt, dat in 2021 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal in de gemeente Alphen-Chaam.

 

Vereniging Markdal

“Natuurlijk zijn wij blij dat de bestemmingsplannen, op basis van ruimere mogelijkheden in het ruimtelijk beleid van de provincie, in beide gemeenten nu zijn vastgesteld,” zegt Jettie Rattink, voorzitter van de vereniging. “We werken als vereniging al enige jaren met bewoners en betrokkenen in en om het Markdal aan de plannen voor een duurzaam en vitaal Markdal. Zo werken we onder andere samen aan de hermeandering van de Mark en de nieuwe natuur die daar bij hoort. Het voorkeursalternatief voor de nieuwe loop van de Mark is tot stand gekomen na veel schetssessies en gesprekken. Het bureau kan nu aan de slag om dat alternatief uit te werken naar een definitief ontwerp. De bestemmingsplannen zorgen voor de benodigde gronden. Die procedure moest gevolgd worden, ondanks het feit dat we met onze wijze van werken voorlopen op de nieuwe omgevingswet. We zijn verheugd dat we nu in een concretere fase terecht komen. We kunnen gezamenlijk met het genoemde bureau, de andere partners en alle andere betrokkenen verder werken aan dat definitief ontwerp. We werken ook verder aan alle andere zaken als landbouw, energie, enzovoorts. Zo maken we het Markdal werkelijk duurzaam en vitaal.”