Maandagavond 20 januari in De Donk in Ulvenhout

Op maandag 20 januari is er van 19.30 u tot 22.00 u een informatieavond over de stand van zaken in het Markdal. De avond vindt plaats in De Donk, Slotlaan 15, 4851 EA Ulvenhout. Het eerste deel, van 19.30 u tot 20.15 u, is een Algemene Ledenvergadering. In het tweede deel, vanaf 20.30 u, praat de vereniging Markdal u bij over de stand van zaken in het Markdal.

De uitnodiging vindt u hier. Leden van de vereniging Markdal hebben in een e-mail ook de stukken gekregen voor de ALV. Bent u wel lid van de vereniging Markdal maar heeft u de stukken niet gekregen? Neem dan contact met ons op.

Ook niet-leden (uw vrienden, kennissen, buren en familie) zijn van harte welkom op deze avond (maar hebben geen stemrecht in het eerste deel).

Denkt u erover na om actief een bijdrage te gaan leveren aan de vereniging? Meldt u dan aan op 20 januari of neem op een andere manier contact met ons op, we kunnen dan gezamenlijk kijken welke mogelijkheden er zijn en waar uw belangstelling naar uitgaat.

Waarom deze avond?

Waarom nodigen wij u uit? Daarvoor zijn twee redenen:

Allereerst omdat we aan u de nadere uitwerking voorleggen van de voorstellen over de organisatie van de vereniging en de stichting zoals we die hebben gepresenteerd op de ALV van 20 mei jl. We vragen u nu te besluiten over de wijzigingen in de statuten van de vereniging en de stichting Markdal, duurzaam en vitaal die het gevolg zijn van de gewijzigde organisatie. Het huishoudelijk reglement zal aangepast worden op basis van de besluiten van deze ALV en aan u voorgelegd worden op de volgende ALV.

Het is bovendien een goed moment om u bij te praten over de stand van zaken. Dat gaat zowel over de werkzaamheden en de plannen van de vereniging als over nadere uitwerking van het voorkeursalternatief (VKA) voor de hermeandering van de Mark. Marcel van Miert (procescoördinator) zal aangeven waar we nu staan in het hele proces naar de daadwerkelijke ‘schop in de grond’. Medewerkers van RoyalHaskoning DHV zullen zich voorstellen. Dit bureau gaat samen met het waterschap en de vereniging het nadere ontwerp voor de hermeandering van de Mark maken, zodat in 2021 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal. Sjef Langeveld zal toelichting geven op andere aspecten die aandacht vragen op weg naar dat duurzame en vitale Markdal. Wat kan dat betekenen voor het integrale beheer in de toekomst? Sjef Langeveld geeft een impressie en peilt uw gevoel daarbij.

Programma

  • 19.00 – 19.30 u Inloop met koffie en thee
  • 19.30 – 20.15 u ALV huishoudelijk deel (leden hebben een e-mail met de stukken gekregen)
  • 20.15 – 20.30 u Pauze
  • 20.30 u               Start van het inhoudelijke gedeelte
  • 20.30 – 21.00 u Procescoördinator van de Stichting, Marcel van Miert, geeft de stand van zaken in het proces weer en geeft aan hoe we nu echt op weg gaan naar de realisatie.
  • 21.00 – 21.30 u Het bureau dat onlangs met de nadere uitwerking van het VKA is gestart stelt zich voor en zal aangeven hoe zij het proces de komende maanden vormgeven.
  • 21.30 – 21.55 u Sjef Langeveld schetst een beeld van de ambities van de vereniging, die verder gaan dan de realisering van het voorkeursalternatief (VKA) met de daarbij behorende natuur.
  • Uiteraard kunt u tussentijds vragen stellen en/of opmerkingen maken.
  • 21.55 u                 Afsluiting door Jettie Rattink
  • Tot 22.30 u         Gelegenheid tot napraten