Het Markdal is één van de drie genomineerden voor de Knippenbergprijs. De Knippenbergprijs is genoemd naar de katholieke priester Willy Knippenberg (1910 – 2005), tevens classicus, historicus en onderwijzer. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een project dat zich inspant voor het behoud van Brabants erfgoed. Het thema dit jaar is Groen Erfgoed. Het Markdal is genomineerd vanwege de inspanningen voor het behoud van het beekdal: “Het Markdal bijvoorbeeld werd door de jury omschreven als ‘ideale combinatie tussen cultuur en natuur’. Beekdallen dreigen op meerdere plekken in het land te verdwijnen door onder andere een lager waterpeil, maar in het Markdal is dat minder.” De winnaar wordt 14 november bekend gemaakt.

Zie ook het artikel in BN De Stem en meer over de genomineerden en de Knippenbergprijs.

Poosplaats van Pien Storm van Leeuwen