Geacht lid,

Het bestuur van de Vereniging Markdal duurzaam & vitaal nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 september in de Leeuwerik in Galder. De vergadering begint om 20.00 uur  en de zaal gaat open voor een ontvangst met koffie om 19.30 uur.

Deze ledenvergadering is van bijzonder belang. Recent hebben wij U in de brief, waarin is gevraagd de datum van de ALV in uw agenda te zetten, al geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de Markhoeve en de overdracht van het beheer van de Stichting Markdal duurzaam & vitaal aan de provincie Noord-Brabant. Die twee ontwikkelingen komen als eerste punt aan de orde in de ALV. Het bestuur zal u tijdens de bijeenkomst in de Leeuwerik uitgebreid informeren over alles wat zich heeft afgespeeld en heeft geleid tot de overdracht van het beheer van de stichting en m.b.t. de bouw van de Markhoeve.

Tegelijkertijd informeren wij U over de stand van zaken ten aanzien van de overdracht van het beheer en het afbouwen en in gebruik nemen van de Markhoeve.

Het tweede misschien nog wel belangrijkere punt op de agenda is de toekomst van onze vereniging en daarmee ook de toekomst van het Markdal. Het bestuur en het Algemeen Beraad (AB) hebben de afgelopen tijd uitgebreid met elkaar gesproken over die toekomst. De provincie en partners als de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het waterschap Brabantse Delta hebben de afgelopen tijd aangegeven graag te zien dat de Vereniging Markdal doorgaat met haar werk. Met de overdracht van het beheer van de stichting valt een belangrijke pijler van het werk van de vereniging weg, namelijk zelf een belangrijke rol spelen bij het beheer van de verworven plusminus 100 hectare grond en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Tijdens de ALV komen twee mogelijke scenario’s aan bod; 1. We herpakken ons en vinden mede met instroom van nieuwe vrijwilligers nieuw elan om met de noodzakelijke ambitie door te gaan met de plannen voor de herinrichting van het Markdal, 2. We komen tot de conclusie dat we de afgelopen jaren met het vaststellen van bestemmingsplannen in Alphen-Chaam en Breda voor het Markdal, de voorontwerpen voor de herinrichting en het al verrichte werk aan het definitief voor het grondgebied van Alphen-Chaam voldoende hebben bereikt en laten het voltooien van de plannen aan onze partners, in casu de provincie, de gemeenten en het waterschap. Kortom heel veel te bespreken en het woord is dus aan U!!

Agenda

19.30 uur: ontvangst in de Leeuwerik met koffie

20.00 uur: Huishoudelijk gedeelte ALV

  1. Vaststelling jaarrekening 2020 toelichting penningmeester Jan Roovers
  2. Toelichting bestuur overdracht beheer Stichting Markdal Hubert Koevoets

21.00 uur: pauze

21.15 uur:

  1. Toekomst van de Vereniging Markdal
  2. Stand van zaken VO-DO

De vergadering wordt gehouden in de Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1b in Galder. In verband met de nog steeds geldende Corona-beperkingen is het belangrijk dat U ons op info@verenigingmarkdal.nl laat weten of U de ALV bijwoont. De vergadering is overigens ook voor geïnteresseerden opengesteld. De bezoekers hebben uiteraard geen stemrecht. De zaal heeft een maximum van 80 personen. Leden hebben voorrang uiteraard.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de vereniging Markdal.

 

Voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 15 september kunt u de volgende stukken lezen:

Jaarrekening 2020 Vereniging Markdal

Jaarrekening 2020 Stichting Markdal

Verdere informatie over de ALV van 15 september

Er zal gevraagd worden of er belangstelling is voor een fietstocht langs poosplaatsen van de Mark

 

een bloemetje voor de vereniging MarkdalPoosplaats Markdal Pien Storm van Leeuwen