De provincie Noord-Brabant heeft recent naar buiten gebracht dat het beheer van de Stichting Markdal duurzaam & vitaal wordt overgenomen. Dit betreft nadrukkelijk niet het werk van de Vereniging Markdal. U heeft al in de media kunnen lezen dat de provincie ook de realisering van 100 hectare Natuurnetwerk Brabant (NNB) overneemt en met een kapitaalinjectie de financiële afwikkeling van de bouw van de proefboerderij de Markhoeve in Strijbeek op zich neemt. Daarnaast heeft u in onze nieuwsbrief kunnen lezen dat het traject van voorlopig ontwerp (VO) naar definitiefontwerp (DO) tijdelijk is stilgelegd. Dat laatste heeft voor een deel te maken met de problematiek rondom onze stichting.

Wij hebben u in het afgelopen (corona)jaar steeds zo goed mogelijk geprobeerd op de hoogte te houden van alles wat er in de vereniging en in het Markdal speelde. Ook de voortgang van de bouw van de proefboerderij in Strijbeek. De toekenning van de subsidie voor de Markhoeve, door de provincie, bleef uit. Of dit te maken had met de val van het college van GS eind 2019 is lastig te zeggen. Feit is dat geen van de gedeputeerden die eerder bij het Markdal en onze vereniging, betrokken waren terugkeerde in het nieuwe college in 2020. De bouw was gestart. Echter, zonder financiële steun van de provincie, zonder subsidie (in de vorm van een lening) kon de aannemer niet betaald worden.

Dat leidde tot delicate gesprekken, onderhandelingen, een briefwisseling tussen ons en de provincie en uiteindelijk zelfs tot een feitenonderzoek in opdracht van de provincie. U zult begrijpen dat ons bestuur lopende de gesprekken en het onderzoek in dit dossier, waarmee miljoenen waren en zijn gemoeid, naar buiten toe een slot op de mond had. De onderhandelingen en gesprekken over een oplossing van de gerezen problemen hebben veel meer tijd gekost dan bedoeld. Uiteraard hadden wij als bestuur u veel eerder willen informeren.

Nu is er dus een oplossing. In de berichten in de media van de zijde van de provincie en op onze website www.verenigingmarkdal.nl heeft u kunnen lezen dat er sprake was van tekorten bij de bouw en tekorten bij de grondverwervingen realisering van nieuw natuur. En hoe de zaken tussen de provincie en de stichting in grote lijnen worden afgewikkeld. Dat vraagt om nadere informatie aan onze leden. Het bestuur wil u die graag geven. Dat willen we doen op 15 september in de Leeuwerik in Galder. Op die avond geeft het bestuur ook een toelichting hoe de Vereniging Markdal het goede werk aan de herinrichting van het Markdal voort denkt te zetten. U krijgt die avond ook de gelegenheid om ons suggesties mee te geven.

U krijgt op korte termijn een volledige agenda toegestuurd voor de ALV, die zoals gebruikelijk een huishoudelijk deel (jaarverslag etc) en een informatief deel kent. Waarnemend-voorzitter Hubert Koevoets en expert Marcel van Miert zijn aanwezig om een uitgebreide toelichting te geven en uw vragen te beantwoorde.

Zoals u weet is recent voorzitter Annemiek Jetten, opvolger van Sjef Langeveld, teruggetreden. Dat betekent ook dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Zijn er gegadigden voor een bestuursfunctie dan kunnen die dat laten weten via het emailadres info@verenigingmarkdal.nl.

wind en wolken in het Markdal

een bloemetje voor de vereniging Markdal