In gesprek met Annina van Logtenstijn van Landgoed NuwenhuysAnnina van Logtenstijn

“In 2014 kregen we groen licht van de provincie. In het kader van het herstellen van een cultuur-historisch complex mochten we een nieuwe schuur bouwen. In het gesprek met de gemeente adviseerden zij ons mee te doen met het traject van het nieuwe bestemmingsplan ingezet door de Vereniging Markdal. De voorwaarde om een nieuwe schuur te bouwen was om daarvoor in ruil nieuwe natuur te realiseren. Ergens op het terrein hebben we een hoek daarvoor aangewezen waar ook een eventuele nieuwe meander zou kunnen komen.”

Je bent nu een jaar bezig. Hoe gaat het?
Heel goed. We kunnen intensieve begeleiding bieden. Onze medewerkers met een beperking doen met heel veel activiteiten op het terrein mee.
We verwerken producten uit de moestuin, bakken koekjes, bewegen lekker buiten en maken muziek .
In het groen is een vlonderpad aangelegd

Kostendekkend
We zijn heel blij met onze dagverrijking. En om die intensieve Dagverrijking te kunnen betalen verhuren we de vergaderzaal. Dat loopt ook naar wens. We streven naar gemiddeld 2 vergaderingen in de week. We hebben geen winstbejag.
We hoeven niet altijd vol te zitten. De kosten moeten gedekt worden. Dat is belangrijk.
Tevens verhuren we het vakantieverblijf met aangepaste voorzieningen. Dat loopt ook heel goed.

Maar alles draait rond de mensen met een beperking. Om die een goede plek te bieden.

Visie erg belangrijk!
Het is heel bijzonder om te ervaren dat de visie die wij in 2014 geformuleerd hebben ook werkt. En dat is soms best onwerkelijk. Wat we allemaal bereikt hebben in korte tijd en hoeveel mensen daar de vruchten van plukken. Hoeveel genot de vrijwilligers ook halen uit het werken in de moestuin.Onze visie dagverrijking geeft ook een enorme houvast voor de zorgbegeleiders. Dat is ook waarin wij ons onderscheiden van de reguliere dagcentra. We hebben zes mensen op de loonlijst staan en ontvangen ook elke dag vrijwilligers. We hebben een groep van 45 mensen in totaal die zich op regelmatige basis inzetten voor de dagverrijking Nuwenhuys.

dagverrijkingVooral ‘het concept’ doet het erg goed. De interactie met de mensen met een beperking. Dat is de meerwaarde. Het is verrijkend. Je hoort vaak van de bezoekers terug: “wij zitten hier ingewikkeld te doen over allerlei financiële zaken….waar gaat het hier echt om”.

Zoeken jullie de samenwerking met andere instanties op?
We hebben met Visio en het Breda college een goede samenwerking. Momenteel hebben we ook een project:  ‘Samen op verhaal komen’.  Leerlingen met speciaal onderwijs koppelen met leerlingen van regulier onderwijs. Zodat ze elkaar leren kennen in hun eigen omgeving. Het doel is een brug te slaan tussen mensen met een beperking en zonder beperking.  Zodat er meer begrip ontstaat.

Boerderij Nuwenhuis vroegerCirculair
Door de week zijn we open. Soms blijft een vergadergroep nog eten na de vergadering. Dan maken we bijvoorbeeld stamppot, met alle producten uit onze eigen moestuin. Heel inspirerend. We hebben twee pony’s, de ontlasting  gaat op de mesthoop. Dat wordt hele mooie compost die weer op de moestuin gaat. Het afval van het fruit ed. gaat weer op de composthoop. Op die manier zijn we vooral circulair bezig. We hebben bijen die weer zorgen voor de bestuiving van het fruit. Het is net een kleine miniwereld . En we hebben nog zoveel plannen om uit te voeren. Maar stap voor stap.

We zijn heel tevreden!

 

het Markdalboekpresentatie 10 oktober