Symbolische actie vindt tegelijk plaats is in heel Europa en op meer dan 26 plaatsen in
Nederland en België.
Burgers in grote delen van Europa vragen 14 juli om 15.00 uur symbolisch aandacht voor
de waterkwaliteit met een sprong in rivieren in alle deelnemende landen. De rivier de
Mark is een van de locaties waar mensen een sprong in het water wagen. De organisatie
van de Big Jump in de rivier de Mark is in handen van de Vereniging Markdal en
Natuurpunt Markvallei in Vlaanderen en zij krijgen dit jaar medewerking van Landgoed de
Klokkenberg en de vereniging Ulvenhout Leeft.
Hein Hilhorst en Joost de Jong hebben binnen het bestuur van de Vereniging de leiding over
de organisatie van de Big Jump. Waarom doen de vereniging en het Natuurpunt Markvallei
aan deze internationale actie mee. Ten eerste natuurlijk omdat de kwaliteit van het water
van de Mark beide verenigingen na aan het hart gaat. “We hebben een samenwerking met
Natuurpunt Markvallei. Water stopt niet aan de grens. We hebben afgesproken om de Big
Jump om het jaar in Vlaanderen en in Nederland te organiseren. Vorig jaar was dit bij de
Aschputten in Vlaanderen en dit jaar is de actie bij de nieuwe brug over de Mark ter hoogte
van Landgoed de Klokkenberg”, aldus Hein Hilhorst. Met de organisatie van de Big Jump op
meer dan 26 plaatsen in Nederland en België willen de organiserende verenigingen een sterk
signaal sturen naar regionale, nationale en Europese leiders dat er nog steeds veel moet
gebeuren om onze rivieren te beschermen en te herstellen om de doelstellingen van de
zogeheten Kaderrichtlijn Water te halen.
De Vereniging Markdal is blij dat het Landgoed een ruimte beschikbaar heeft gesteld voor de
opvang van mensen die aan de actie meedoen. Op het terrein van de Klokkenberg is er
beperkte parkeergelegenheid daarom wordt iedereen verzocht om te voet of met de fiets
komen.
Deelnemers en geïnteresseerden zijn op 14 juli welkom bij de actielocatie vanaf 13.00 uur.
Na afloop van de ludieke sprong wordt er op het terrein van de Klokkenberg onder het genot
van een drankje en wat kinderspellen een plezierig vervolg aan de sprong gegeven .
Uiteraard wordt enkele dagen voor de Big Jump het oppervlaktewater getest om de
waterkwaliteit vast te leggen. Deze meting bepaalt uiteindelijk of de Big Jump door kan gaan.
En of er bijvoorbeeld leeftijdsbeperkingen moeten worden opgelegd voor kwetsbare
groepen. Gedurende de korte tijd dat er mensen in het water zijn er zwemwachten aanwezig
om eventueel in te kunnen grijpen in samenwerking met de eveneens aanwezige EHBO-ers.
Veel belangstelling bij de ALV