De vereniging Markdal duurzaam en vitaal houdt zaterdag 7 april een fietsexcursie langs de Mark. Met de fietsexcursie wil de vereniging de deelnemers een uitgebreid beeld geven van de plannen die er bestaan om de rivier, het landschap en de flora en fauna de komende jaren grootscheeps te verbeteren, en meer kansen voor duurzame activiteiten te bieden.  

De fietsexcursie valt samen met de ‘Landelijke dag van het Landschap’. De tocht gaat zaterdagmiddag al fietsend langs de Mark naar het Zuiden richting België. We staan letterlijk stil bij een aantal karakteristieke plaatsen in het Markdal, zoals onder meer de restauratie van Boerderij Nuwenhuys, de landgoederen Blauwe Kamer, de Koekelberg, de Klokkenberg en Daesdonck. Leden van de vereniging geven ter plekke een beeld van de veranderingen die de rivier ondergaat met de aansluiting van oude meanders op de rivier en de aanleg van nieuwe meanders. De Mark wordt met deze meanders met ca 5 km tot zo’n 14 kilometer verlengd. Binnenkort beginnen de formele bestemmingsplanprocedures voor deze veranderingen.

De fietsexcursie begint zaterdag 7 april om 13.30 uur bij café de Kogelvanger, Galderseweg 55, in Breda. Inlichtingen zijn te verkrijgen via Joost de Jong tel. 06-28113854.