ALV en thema-avond recreatie in het Markdal op 22 april in de Pekhoeve in Ulvenhout

De Vereniging Markdal houdt maandagavond 22 april in de Pekhoeve in Ulvenhout een thema-avond over recreatie in het Markdal. Zowel in het zuidelijk als in het noordelijk deel van het rivierdal vindt nog discussie plaats over de voorzieningen voor recreatie. Bij de overlegpartners inclusief de Vereniging Markdal bestaat verschil van inzicht over hoe kwalitatieve natuur en natuurbeleving in samenhang en balans kunnen worden gerealiseerd.

De vereniging heeft als motto voor de themabijeenkomst gekozen voor ‘Waar kunnen we in de toekomst in het Markdal nog wandelen en fietsen’? Voorzitter Hans de Vries trapt de avond af met een toelichting waar we op dit moment staan in het proces en licht toe wat de uitgangspunten van de Vereniging Markdal zijn. Aansluitend vindt er een discussie plaats over een aantal stellingen en dilemma’s over verantwoord recreatief medegebruik.

Voorafgaand aan de thema-avond vindt eerst de algemene ledenvergadering (AL) plaats. De zaal van de Pekhoeve Dorpstraat 94 in Ulvenhout gaat open om 19.30 uur. De ledenvergadering begint om 20.00 uur en duurt tot plusminus 20.30 uur waarna aansluitend de thema-avond begint.

poster thema-avond

 

 

Tjiftjaf MarkdalVeel belangstelling bij de ALV