Hoofdzaken AB 29 juni 2017

De gespreks- en informatieavond van 12 juni over het VKA (voorkeursalternatief) voor de nieuwe loop van de Mark werd goed bezocht en is positief verlopen. Colleges van Alphen-Chaam en Breda hebben in beginsel ingestemd met deze basis voor het ontwerp Bestemmingsplan. Alphen-Chaam beslist na redactionele aanpassingen definitief op 8 augustus.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op 18 sept. Met de jaarverslagen van de Vereniging en de Stichting wordt ingestemd. Na het huishoudelijk gedeelte van de ALV wordt gedacht aan een inspirerende sessie om de innovatie in het Markdal verder vorm te geven.

Via het Platform van A58naarBeter is ten behoeve van een adequate passeerbaarheid van de snelweg voor natuur en mens een voorstel aan InnovA58 een voorgelegd. Deze Quick Scan studie van Arcadis geeft aan waar en hoe er niet alleen meer verkeerscapaciteit op de A58, maar ook meer capaciteit voor de toenemende natuur en recreatie haaks op het A58 tracé gevonden kan worden.