De Vereniging Markdal heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw giften aan de vereniging afgetrokken kunnen worden van de belasting. Om de ANBI-status te verkrijgen moet de vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. De informatie die wij verstrekken in verband met de ANBI-status vindt u op deze website.