Het Markdal
duurzaam en vitaal
Ruimte voor natuur en water,
goed wonen, werken en recreëren.