Richtingwijzers

De Vereniging Markdal heeft verschillende werkgroepen die zich met specifieke thema’s bezig houden. Zo zijn er de thema’s Water en Natuur, Land- en tuinbouw, Landschap en Culltuurhistorie en Verkeer, Recreatie & Toerisme.

De werkgroepen hebben de ideeën die er zijn voor het Markdal uitgewerkt in richtingwijzers. Deze richtingwijzers zijn ‘levende dossiers’. Zij worden aangepast als voortschrijdend inzicht dat noodzakelijk maakt. Inmiddels zijn er de volgende richtingwijzers:

De richtingwijzers worden samengevoegd tot een ‘Samenhang Brengende Kijk’, een integrale visie, een omgevingsplan. Uitgangspunt daarbij is dat deze breed gedragen wordt door alle belangengroepen.