Ontstaan

In 2011 organiseerden vertegenwoordigers van vijf natuurverenigingen een avond over de toekomst van het Markdal. Lokale en provinciale politici van alle partijen ondersteunden het idee om het Markdal verder te ontwikkelen tot een gebied waar  water- en natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden (KRW en EHS), maar waar ook rekening gehouden wordt met economie en leefbaarheid.

Dit leidde tot de oprichting van een platform, Platform Markdal duurzaam en vitaal. Gezamenlijk hebben wij vervolgens onze ideeën op papier gezet in het uitvoeringsprogramma Markdal.

Dit plan van aanpak is op 6 november 2013 ondertekend door gedeputeerde Johan van den Hout uit naam van de Provincie Noord-Brabant. Daarmee kwam ruim € 11 miljoen beschikbaar voor het herinrichtingsproces van het Markdal. Daarnaast hebben wij ook op andere manieren financiële ondersteuning aangevraagd.

Om ook wettelijk een rechtspersoon te zijn hebben wij in 2013 een Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, en een Stichting Markdal duurzaam en vitaal in het leven geroepen. De vereniging houdt zich bezig met de aansturing, de stichting is risicodragend en houdt zich bezig met de uitvoering.