Op 13 december jongstleden heeft het waterschap Brabantse Delta een voorlichtingsavond gehouden over de voortgang van de herinrichting. Die spitste zich toe op het zuidelijk deel van het plangebied.

“De aanpak van het Markdal vraagt om de inzet van iedereen. We willen er samen voor gaan”, aldus Louis van der Kallen, bestuurslid van het waterschap, in zijn welkomstwoord.

“Nu het waterschap de kartrekker is geworden, hebben we als Vereniging Markdal een andere rol. Samenwerking met het waterschap heeft voor de vereniging een hoge prioriteit”, zei Ruurd Dijkman, voorzitter van de Vereniging Markdal aansluitend.  Volgens hem moeten de plannen zoals die door de vereniging zijn voorbereid, zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Namens het waterschap gaf Leon van Rijthoven een toelichting over mogelijke aanpassingen op het Voorlopig Ontwerp. Die mogelijke aanpassingen zijn te vinden op de website van het waterschap: https://www.brabantsedelta.nl/markdal. Tijdens de avond werd in verschillende groepen gepraat over die onderwerpen zoals de verplaatsing van een nevengeul, de grondwaterstanden en de ligging van een fietspad bij Galder.

Het aangepaste Voorlopig Ontwerp wordt nu afgerond en zal in januari 2023 worden gepresenteerd aan het Breed Bestuurlijk Overleg.

“We willen dat het Markdal nog mooier en dynamischer wordt”,  was de hartenkreet  van Louis van der Kallen aan het eind van de avond.

 

Tuinderij Wortels in Breda vanuit de lucht