officiële start herinrichting MarkdalDe herinrichting van het Markdal is donderdagmiddag 23 november officieel afgetrapt in Strijbeek. Een historisch moment voor de bewoners, de ondernemers, de terrein beherende organisaties en de recreanten die het Markdal bezoeken. Een historisch moment ook voor de betrokken overheden, het waterschap Brabantse Delta en last but not least zeker ook voor de Vereniging Markdal. Een kroon op het werk van de vrijwilligers van de vereniging, die afgelopen tien jaar keihard hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Oud-voorzitter en een van de vrijwilligers van het eerste uur van de vereniging Markdal Sjef Langeveld had de eer om samen met gedeputeerde Hagar Roijackers, wethouder Erik Wilmsen van de gemeente Alphen-Chaam en Karin van de Berg van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta de eerste schop in de grond te steken.

Daarvóór waren er in de stal van de gastvrije familie Bastiaansen aan de Strijbeekseweg toespraken om het belang van dit historische moment nog eens te onderstrepen. Karin van den Berg, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, wilde dit bijzondere moment graag markeren en trapte af met woorden van dank voor de Vereniging Markdal voor alle voorbereidingen. “Ik was gisteren (woensdag, RK) in ’t Merkske en daar heb ik weer gezien dat je veel bereikt als je het samen doet met de mensen die in het gebied wonen en werken. Nu gaan we stappen zetten voor een natuurlijke meandering van de Mark. De Mark moet zijn natuurlijke loop weer krijgen en we doen dat ook samen met de terrein beherende organisaties (tbo’s) en de gemeenten. We willen het robuuste watersysteem klimaatadaptief maken en de waterkwaliteit verbeteren. We gaan nu een klein deel aanpakken met 36 hectare nieuwe natuur en 2,2 kilometer rivier plus ontsluitingen voor de recreatie”.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants programma landelijk gebied) verklaarde dat de start van de herinrichting Markdal-zuid duidelijk maakt dat we de opgaven voor natuur en water kunnen halen. De wijze waarop bewoners er samen de schouders onder hebben gezet noemde ze een mooie gebiedsgerichte aanpak. Er moet een blijvend perspectief zijn voor de ondernemers. “Dat vergt een goed samenspel. Met deze handeling zijn we er nog niet. Er zijn nog losse eindjes die we tot een goed einde moeten brengen. Het gaat om ieders boterham, om ieders bedrijf”, aldus de gedeputeerde.

Op de bouwplaats aan de Strijbeekseweg waar symbolisch de eerste schop de grond in ging sprak Sjef Langeveld de volgende woorden uit:

“Ik ben blij,

wij zijn blij,

dat we hier staan,

de uitvoering werkelijk begint

precies 10 jaar na het tekenen

van de samenwerkingsovereenkomsten.

De eerste jaren zijn bruisend, betrokken en bevlogen,

heel veel mensen, bewoners en organisaties,

verbonden aan het Markdal, met elkaar.

Het is niet altijd eenvoudig geweest,

maar heel langzaam wordt het weer beter,

het vertrouwen is terug aan het komen,

het samenwerken verbetert geleidelijk.

Er komt nu vrij stromend water,

de natuur kan zich herstellen,

de boeren kunnen een nieuwe vitale weg inslaan,

mensen kunnen duurzaam wonen en recreëren,

de gezamenlijke regie kan zich hervinden.

Wat ik nu zeg, komt van binnenuit:

wij wensen het Markdal

met haar werkers en bewoners

we wensen iedereen:

Veel, heel veel SUCCES ! ”

officiële start herinrichting Markdal

officiële start herinrichting Markdal

 

 

De Mark bij ochtendglorenofficiële start herinrichting Markdal