De  Knippenbergprijs 2020 met het thema ‘Groen Erfgoed’ is toegekend aan de Vereniging Markdal. Met wat vertraging werd de prijs op 13 november 2021 uitgereikt tijdens een kleine bijeenkomst in de Pekhoeve in Ulvenhout. Van de 17 inzendingen waren drie projecten voor deze prijs geselecteerd die cultuurhistorisch en landschappelijk groen erfgoed in Brabant willen behouden/herstellen. De Heemkundekring Paulus van Daesdonck uit Ulvenhout droeg de Vereniging Markdal voor. Johan Mulders van de heemkundekring en Nellie Raedts van de vereniging hielden in oktober 2021 een pitch voor de jury. Gisteren waren zij er dan ook bij om de prijs in ontvangst te nemen, zie foto.

De jury zegt in haar rapport over het Markdalproject: De bovenlokale omvang en impact van het project is bijzonder, met aandacht niet alleen voor natuurbeheer en het behoud van cultureel erfgoed maar ook voor nieuwe manieren om erfgoed te gebruiken en voor vormen van recreatie die het gebied en het eco-systeem niet belasten.

Lees hier het volledige juryrapport: Juryrapport Groen Erfgoed 2020

De vereniging ontving van de stichting Knippenbergprijs een penning en een cheque van € 1000.

Voor meer informatie over de Knippenbergprijs: Markdal Ulvenhout wint Knippenbergprijs 2020 » Brabants Heem

Knippenbergprijs voor Vereniging Markdal

winnaar fotowedstrijdMark bij Ulvenhout