Proces aanpassing Markdal gaat tijdens coronacrisis vooral digitaal door

De Vereniging Markdal, waterschap Brabantse Delta en adviesbureau Royal HaskoningDHV werken tijdens de coronacrisis waar mogelijk digitaal verder aan de plannen voor de aanpassing van het Markdal. Om die nieuwe werkwijze mogelijk te maken is in rap tempo een digitaal informatieplatform ontwikkeld. Op die manier blijven de partners de omgeving betrekken bij het project.
De vereniging Markdal heeft vanaf 2013 heel veel energie gestoken in het betrekken van de bewoners en andere betrokkenen bij de aanpassing van het Markdal. Dat resulteerde in een voorkeursalternatief (VKA) voor de nieuwe loop van de Mark.

Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp

Zeer recent hebben de drie partners tijdens een drukbezochte informatieavond in Galder de plannen gepresenteerd over de wijze waarop, op basis van dit VKA, eind 2020 een voorlopig ontwerp (VO) voor het hele stroomgebied van de Mark tot de grens met België moet liggen plus een definitief ontwerp (DO) voor zuidelijk gebied (van de grens tot aan de stuw bij Galder).
Onderdeel van dit proces waren veel bijeenkomsten met werkgroepen van de vereniging en met deskundigen over de resultaten van onderzoeken van het adviesbureau naar het voorkeursalternatief.

Digitaal platform ontwikkeld

In verband met de coronacrisis hebben de partners voorlopig een streep gehaald door de groepsbijeenkomsten. Om de vaart toch in het proces te kunnen houden is dus onder meer het digitale informatieplatform ontwikkeld. Deelnemers aan de deelgebiedsessies en themabijeenkomsten kunnen via dit platform toch hun mening of suggesties geven op vragen en op mogelijke oplossingen.

De partners beseffen dat de digitale oplossingen niet voor iedereen even toegankelijk kunnen zijn. Daarom is er in het pand van proefboerderij de Markhoeve in Strijbeek voor genodigden een fysieke kaart beschikbaar met instructies. Dit gebeurt uiteraard uitsluitend op een verantwoorde wijze die past binnen de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is er voor de mensen die liever geen gebruik maken van het digitale platform eveneens voor genodigden een belspreekuur in het leven geroepen.

Digitale ‘bijeenkomst’

Naast de deelgebiedsessies en themabijeenkomsten zijn er ook openbare inloopbijeenkomsten gepland. De eerste inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp stond gepland voor 15 april. Deze gaat uiteraard niet door. In de plaats hiervan komt er een digitale ‘bijeenkomst’ eind mei. Dan krijgt iedereen de kans om telefonisch, per mail of whatsapp contact op te nemen. Deelnemers krijgen te horen hoe hun opmerkingen worden verwerkt.

In de loop van mei communiceren de partners de datum van de bijeenkomst later die maand.

Zie ook het artikel in BN De Stem: Brainstormen over herinrichting Markdal gaat op volle kracht door maar dan wel digitaal.