Op het snijvlak van lente en zomer, op 23 juni ’s avonds, verkennen we in de avond het Markdal en de sterrenhemel. In het avondlicht, vlak na de langste dag gaan we met medewerking van enkele IVN-natuurgidsen het Markdal in. De aandacht gaat vooral uit naar het noordelijk deel ten noorden van de A58 en de veranderingen die hier kunnen gaan plaatsvinden. De vereniging vindt het belangrijk om u te informeren over haar werk. Tijdens het wandelen staan we op diverse plaatsen in het Markdal stil bij de verwachte veranderingen en de plannen die in ontwikkeling zijn. De komende maanden worden besluiten verwacht van de gemeenten, de provincie en waterschap Brabantse Delta. Deze activiteit is de derde bijeenkomst dit voorjaar om het Markdal beter te leren kennen. Vertrek: 20.00 u vanaf de Kogelvanger, Galderseweg 55, Breda. Er is heel weinig parkeergelegenheid, dus kom bij voorkeur per fiets! Organisatie en inlichtingen: Joop van Riet, 06 – 4000 7219.