Doelen

Wij streven naar een levendig Markdal waar volop ruimte is voor natuur en water, waar iedereen graag wandelt en fietst en waar tegelijkertijd een goede boterham te verdienen is. Kortom, een gebied waarin ecologie, economie en samenleving in balans zijn.

Werkwijze

De basis van onze werkwijze is ‘werken van binnenuit’. Werken van ‘binnenuit’ is iets anders dan werken ‘bottom up’. ‘Bottom up’ veronderstelt een hiërarchie in de werkverhoudingen. Werken ‘van binnenuit’ gaat uit van een gelijk speelveld tussen burgers, overheden en andere betrokken instanties. Participatie is dus vanzelfsprekend.

Wij, bewoners, ondernemers en gebruikers van het Markdal geven zelf vorm aan de plannen voor het Markdal, krijgen daarbij de ruimte van overheden, voeren de regie, kopen gronden en ontwikkelen plannen om deze zelf in te richten en te beheren. Ontwikkelingen komen vanuit het gebied zelf.

De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal beheert het proces. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Breda  en Alphen- Chaam en het waterschap Brabantse Delta ondersteunen ons hierbij en zijn bestuurlijk verantwoordelijk.